PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení z fyzikální chemie II - MC260C02M
Anglický název: Exercises of Physical Chemistry II
Český název: Cvičení z fyzikální chemie II
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Garant: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Vyučující: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Korekvizity : MC260P02M
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)
Toto cvičení se nevyučuje jako samostatný předmět. Je doplňkem k předmětu Fyzikální chemie II (b) (MC260P02M) a je rozvrhován následně po jedné vyučovací hodině cvičení tohoto předmětu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (15.02.2018)

K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat až 20 bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (24.10.2019)

Příklady z elektrochemie, kinetické teorie plynů a reakční kinetiky

Zadání a výsledky příkladů jsou dostupné na webové stránce

https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK