Kvasinky jako modelové organismy - MC250P78
Anglický název: Yeasts as Model Organisms
Český název: Kvasinky jako modelové organismy
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (12.02.2020)
Tato přednáška je určena hlavně pro studenty navazujícího magisterského a postgraduálního studia. Kvasinky jako nejjednodušší eukaryotické organismy, které lze levně kultivovat a snadno manipulovat, byly a jsou praktickým nástrojem pro studium biochemických a fyziologických dějů a pro studium evoluce eukaryot. Po krátkém úvodu do taxonomie seznámí přednáška posluchače s některými zásadními objevy, k nimž byly kvasinky využity (např. proteiny teplotního šoku, autofagie) a s jevy, které jsou pomocí kvasinek studovány
(proteinové interakce, opravy poškození DNA, nestandardní translace, apoptóza, funkce telomeráz, vývoj buněčné diferenciace a mnohobuněčného života). Přednáška zahrnuje také informace o využití kvasinek pro proteinovou expresi a pro biotechnologické aplikace.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (22.04.2021)

YeastBook (http://www.genetics.org/content/yeastbook)

Scazzoschio C. (2014) Fungal biology in the postgenomic era. Fungal Biol Biotechnol 1:7

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (22.04.2021)

Zkouška je ústní. Požadována je znalost principů vybraných dějů, které jsou s pomocí kvasinek studovány, a rámcová představa o vývoji poznání, které využití kvasinek umožnilo.