PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Chemie biochemicky významných peptidů a proteinů - MC250P75
Anglický název: Chemistry of biochemically relevant peptides and proteins
Český název: Chemie biochemicky významných peptidů a proteinů
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Jiří Jiráček, CSc.
RNDr. Mgr. Lenka Žáková, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MC250P75A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (27.03.2019)
V této sérii přednášek budou probrány chemické vlastnosti aminokyselin, peptidů a proteinů, způsoby jejich
chemické syntézy, chemická příprava jejich derivátů a mimetik, kombinatorické metody syntézy a využití knihoven
peptidů, specifické chemické modifikace a značení peptidů a proteinů, příprava a použití biokonjugátů peptidů a
proteinů a přehled terapeuticky využívaných peptidů a proteinů.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (27.03.2019)

Lectures (slides) prepared by the lecturers and provided to students prior the lectures, and for example Synthesis of Peptides and Peptidomimetics (Houben-Weyl), Chemistry of Bioconjugates (Ravin Narain), The Organic Chemistry of Biological Pathways (McMurry and Begley), Peptidomimetics in Organic and medicinal Chemistry (Trabocchi and Guarna), Peptide-Based Drug Design (Otvos), Chemical Modification of Biological Polymers (Lundblad), scientific articles and others.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (27.03.2019)

Chemie biochemicky zajímavých peptidů a proteinů

Seznam přednášek:

1. Úvod do struktury a vlastností aminokyselin, peptidů a proteinů (přednášející Lenka Žáková)

Struktura a vlastnosti aminokyselin, peptidů a proteinů, pKa, pI, reaktivita, funkční skupiny, Ramachandranův plot, hydrofobicita, aromaticita, chiralita, cis-trans atd.

2. Chemie a syntéza aminokyselin a jejich derivátů (přednášející Jiří Jiráček)

Chemická a enzymatická příprava derivátů aminokyselin

3. Chemická syntéza peptidů a proteinů - I (přednášející Jiří Jiráček)

syntéza peptidů a proteinů obecně a v roztoku, činidla, chránicí skupiny, cyklické peptidy, nativní ligace.

4. Chemická syntéza peptidů a proteinů - II (přednášející Lenka Žáková)

Syntéza na pevné fázi, úvod do SPS

5. Chemická syntéza peptidů a proteinů - III (přednášející Jiří Jiráček)

Syntéza na pevné fázi, speciální metody, automaty

6. Vedlejší reakce peptidů a proteinů (přednášející Lenka Žáková)

Např. chemická degradace, formace aspartimidů, štěpení, racemizace, modifikace specifickými činidly (CNBr, iodoacetamid, oxidace, redukce) atd.

7. Kombinatorická syntéza peptidů (přednášející Jiří Jiráček)

Syntetické peptidové knihovny a jejich použití.

8. Semisyntéza peptidů a proteinů (přednášející Lenka Žáková)

Využití přírodních molekul pro syntézu derivátů, enzymová semisyntéza

9. Peptidomimetika a proteomimetika (přednášející Jiří Jiráček)

Syntéza a využití látek mimikujících struktury a vlastnosti, např. také pseudopeptidy, peptoidy.

10. Chemické modifikace peptidů a proteinů (přednášející Lenka Žáková).

Cílené specifické značení, fluorescenční značení, radioaktivní značení.

11. Konjugáty peptidů a proteinů (přednášející Jiří Jiráček)

Biokonjugáty, crosslinky biomolekul, syntéza lipoproteinů, glykoproteinů, všechny "click" chemie využívané u

peptidů.

12. Inteiny (přednášející Jiří Jiráček).

Vlastnosti inteinů a jejich využití

13. Peptidy a proteiny používané jako léčiva (přednášející Jiří Jiráček a Lenka Žáková)

Přehled lékařsky využívaných peptidů, proteinů a jejich derivátů, souhrn, závěr.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK