Biokatalýza - MC250P73
Anglický název: Biocatalysis
Český název: Biokatalýza
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (04.04.2018)

Základní studijní literatura

Macholán L., Barthová J., Kučera I.: Enzymologie, vydavatelství MU Brno, 1994  Vodrážka Z., Rauch P., Káš J.: Enzymologie, vydavatelství VŠCHT Praha, 1998  Kodíček M.: Studijní materiály z enzymologie, vydavatelství VŠCHT Praha, 2003  Kučera I.: Řešené úlohy z enzymologie, vydavatelství UJEP Brno, 1987.  Základní učebnice biochemie (např. Voet a Voetová)

Doporučená studijní literatura

Cornish-Bowden A.: Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press Ltd. London, 1995.  Price N.C., Stevens L.: Fundamentals of Enzymology, Oxford University Press Inc. New York, 2000

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (04.04.2018)

Historie. Klasifikace a nomenklatura enzymů. Metody isolace enzymů. Metody enzymové analysy - stanovení aktivity enzymů a využití enzymů v analyse. Kinetika enzymových reakcí v ustáleném stavu. Enzymové reakce s jedním i více komplexů enzym-substrát. Inhibice enzymových reakcí (čisté typy inhibicí a inhibice smíšená, inhibice substrátem). Kinetika dvousubstrátových reakcí. Vliv pH a teploty na kinetiku enzymové reakce. Struktura molekuly enzymu. Metody studia aktivního centra enzymu. Regulační enzymy - alosterické enzymy, kovalentně modulované enzymy, isoenzymy. Mechanismus enzymových reakcí. Reakční mechanismus vybraných enzymů (serinové peptidasy, lysozym, CYP). Aplikace enzymů (laboratorní, průmyslové, medicínské).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (04.04.2018)

Požadovány dobré základy obecně přírodovědného základu zahrnujícího základy matematiky a fyziky.