PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody biochemického testování látek - MC250P72
Anglický název: Chemical compound/drug biochemical testing
Český název: Metody biochemického testování látek
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (24.01.2016)
Úvod do metod biochemického výzkumu látek, seznámení s jejich teoretickými základy a použitím. Základy plánování a dokumentace pokusů, vyhodnocování a prezentace výsledků, etika vědecké práce, specifika chemické a biomedicínské experimentální práce. Vybavení biochemické laboratoře, zvláštnosti biologického materiálu. Základní techniky izolace biomolekul - precipitace, vysolování, ultrafiltrace a dialýza, centrifugace. Chromatografické a elektromigrační metody, imunochemické techniky. Principy elektronové a optické mikroskopie. Analytické použití absorpční spektrofotometrie (UV/VIS) a kolorimetrie. Elektrochemické metody a biosenzory. Biokonjugační a bioafinitní metodiky. Hmotnostní spektrometrie biomolekul. Základy práce s laboratorními zvířaty, izolovanými orgány, tkáněmi a buňkami. Proces validce a testování léčiv a farmak, potravních doplňků, kosmetiky a dalších produktů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK