PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulární onkologie - MC250P63
Anglický název: Molecular oncology
Český název: Molekulární onkologie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radek Indra, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radek Indra, Ph.D.
Anotace -
Předmět je určen pro zájemce o oblast výzkumu spojeného s nádorovým onemocněním.
Poslední úprava: Indra Radek, Mgr., Ph.D. (28.01.2022)
Literatura -

L. Pecorino: Molecular Biology of Cancer, 2008

R.A. Weinberg: The Biology of Cancer, 2006

W.A. Schulz:Molecular Biology of Human Cancers, 2005

M.H. Bronchud, et. al.: Principles of Molecular Oncology, 2005

S. Pelengaris, M. Khan:The Molecular Biology of Cancer, 2006

Poslední úprava: Poljaková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.03.2011)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška z molekulární onkologie je ústní. Okruhy otázek - viz sylabus.

Poslední úprava: Indra Radek, Mgr., Ph.D. (28.12.2020)
Sylabus -
 1. Nádorová onemocnění - úvod
 2. Buněčný cyklus a jeho regulace. Replikace. Opravy DNA
 3. Buněčná smrt. Apoptóza. Nekróza
 4. Membránový transport. Buněčná siganilizace
 5. Onkogeny. Tumor supresorové geny
 6. Mikroprostředí nádoru. Angiogeneze. Tvorba metastáz
 7. Nádorové markery
 8. Léčba nádorových onemocnění
 9. Nádory trávící soustavy
 10. Nádory dýchací a vylučovací soustavy
 11. Nádory rozmnožovací soustavy. Nádory prsu
 12. Nádory cévní soustavy. Rakovina kostí. Nádory štítné žlázy
Poslední úprava: Indra Radek, Mgr., Ph.D. (09.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK