PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do biologie živočichů - MC250P46N
Anglický název: Introduction to animal biology
Český název: Úvod do biologie živočichů
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC250P46B
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Neslučitelnost : MC250P46B
Je neslučitelnost pro: MC250P46B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.05.2003)
Studenti se seznámí se základy stavby a funkce jednotlivých orgánů. Přehled je uváděn na lidském organismu, srovnání s ostatními obratlovci, částečně i bezobratlými. Hlavní důraz je kladen na mechanismus fyziologických dějů na molekulární úrovni.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. (21.10.2010)

Literatura:

Nový přehled biologie: Stanislav Rosypal a kol., Scientia 2003

Přehled lékařské fyziologie: William G. Ganong, H&H 1999

Historie obratlovců: Zbyněk Roček, Academia 2002

Review of medical physiology: W.F. Ganong, Appleton & Lange, 1991

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

ústní zkouška v rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.05.2003)

Buňka - struktura, buněčné organely, buněčné dělení

Epiteliální tkáň, pojivová tkáň

Kůže, kožní útvary, chrupavka, kost

Kosterní sval, hladký sval, srdeční sval

Nervová buňka, periferní nervová soustava, centrální nervová soustava, vývoj

Smysly, žlázy s vnitřní sekrecí

Kardiovaskulární systém - srdce, cévy, krev, lymfa, fylogeneze

Respirační systém, fylogeneze

Trávicí systém, fylogeneze

Vylučovací systém, fylogeneze

Reprodukce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK