PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Regulace biologických dějů proteolysou - MC250P39
Anglický název: Proteolysis and regulation of biological processes
Český název: Regulace biologických dějů proteolysou
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SIMONAT (30.04.2002)
Přednáška se zabývá proteolysou jako významným mechanismem regulace biologických dějů. Témata přednášek zahrnují např. proteasomy a nespecifickou degradaci nitrobuněčných proteinů, apoptosu a regulaci buněčného cyklu, roli proteas v neurodegeneraci, virové proteasy a návrh inhibitorů proteas jako nových prostředků pro léčení rakoviny, Alzheimerovy choroby nebo AIDS. Kurs je určen pro pokročilé studenty magisterského kursu a pro postdoktorální studenty biochemie a biologie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (06.11.2011)

Literatura:

Handbook of proteolytic enzymes (A.J. Barett, N. D. Rawlings and F.J. Woessner, eds.) Academic Press, New York, 1998

aktuální přehledné časopisecké články budou doporučovány nebo v elektronické formě předávány studentům během přednášek

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (06.11.2011)

Zkouška se koná ústní formou, student si vylosuje 3 otázky z různých témat podle syllabu z důrazem na onjasnění regulační role proteolysy.

Sylabus -
Poslední úprava: SIMONAT (30.04.2002)

Mechanismus proteolysy, klany a rodiny proteas.

Nespecifická degradace proteinů: N-koncové pravidlo, ubikvitinová cesta, proteasomy. Lysosomy, katepsiny B,H,D, S a L a jejich inhibitory. Degradace proteinů v lysosomech a hlavní histokompatibilní systém II. Katepsiny v zánětlivých procesech, muskulární dystrofii a rakovinném bujení.

Proteasy v buněčné regulaci: kaspasy a apoptosa, cykliny a jejich degradace, regulace buněčného cyklu. Interleukin a ICE. Prohormony a proenzymy, signální peptidasy a jejich štěpení.

Proteasy a udržování homeostase: systém renin-angiotensin, kaskáda krevního srážení.

Proteasy pathogenů: processing virových polyproteinů v puikornavirech, flavivirech a retrovirech. Specifita, aktivita a inhibice proteasy z viru HIV. Proteasy lidských parasitů a jejich inhibitory: plasmepsiny, proteasy ze Schistosoma a Trypanosoma.

Endogenní inhibitory proteas jake regulátory proteolysy. 3-D struktura proteas a jejich inhibitorů: racionální design léčiv, kombinatoriální chemie, příklady inhibitorů proteas jako úspěšných léčiv.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK