PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
(Glyko)sfingolipidy - MC250P37
Anglický název: Glycosphingolipids
Český název: (Glyko)sfingolipidy
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jana Ledvinová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alice Šonská, Dr. (27.03.2009)
Přednášky "Glykolipidy" jsou určeny studentům přírodních věd se zájmem o studium těchto molekul buněčného povrchu, které hrají důležitou roli v mezibuněčném kontaktu, v signalizaci buňky nebo jako antigeny a receptory na povrchu buňky. K úspěšnému absolvování kursu se předpokládá základní znalost biochemie.
Přednášky zajišťuje doc. RNDr. František Šmíd, CSc., RNDr. Jana Ledvinovou, CSc. a RNDr Befekadu Asfaw, CSc.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

Lehninger: Biochemistry

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

ústní zkouška v rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alice Šonská, Dr. (27.03.2009)

Struktura a názvosloví glykosfingolipidů (GSL) . Biosyntéza GSL de novo a recyklace fragmentů částečné degradace. Katabolismus glykosfingolipidů a dědičné metabolické poruchy postihující odbourávání GSL. Konformace molekuly GSL, tvorba micelárních struktur ve vodných roztocích, lokalizace GSL v buněčných membránách - tvorba mikrodomén. Role GSL v živočišných

buněčných membránách. GSL jako antigeny a receptory na buněčném povrchu. GSL - antigeny krevních skupin. GSL a diferenciace buněk. Odchylná glykosylace GSL v nádorech. GSL - nádorové markery. GSL a signální trandukce. Funkce GSL v mozku. Gangliosidy a modulace funkce nervových buněk. Metody isolace a analýzy GSL.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK