PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úloha genotypu a fenotypu biotransformačních enzymů v karcinogenezi - MC250P32
Anglický název: Role of genotype and phenotype of biotransformation enzymes in carcinogenesis
Český název: Úloha genotypu a fenotypu biotransformačních enzymů v karcinogenezi
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)
Hlavním cílem předmětu je uvést studenty do praktických aspektů studia genotypu a fenotypu biotransformačních enzymů, zejména v souvislosti s karcinogenezí, včetně klinických aplikací a jejich limitací.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

Přednáška je založena na desítkách článků publikovaných ve vědecké literatuře.

Prezentace se všemi literárními odkazy jsou k disposici před i po každé přednášce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

1/ základní procesy probíhající při vzniku karcinogeneze - mutace, dědičnost, susceptibilita, genová penetrance, význam onkologických registrů

2/ vlastnosti biotransformačních enzymů (cytochromy P450, epoxid hydroláza, glutathion S-transferázy a další) ve vztahu ke karcinogenezi

3/ definice, typy a význam studia polymorfismů, typy studií a kritéria designu studií

4/ laboratorní metody studia genetických polymorfismů - jejich výhody a nevýhody

5/ možnosti a význam studia fenotypu v rozvoji karcinogeneze - základy genomiky a proteomiky

6/ laboratorní metody studia fenotypu - jejich výhody a nevýhody

Zkouška proběhne písemným testem

Sylabus
Poslední úprava: XSOUCEK/NATUR.CUNI.CZ (04.11.2011)

Předmět zahrnuje následující témata:

Modely karcinogeneze, přehled incidence a mortality nádorových onemocnění, úloha dědičnosti, vnímavosti a exposice ve vzniku nádorových onemocnění.

Základní vlastnosti biotransformačních enzymů (oxidázy/oxygenázy se smíšenou funkcí, epoxid hydroláza, glutathion S-transferázy a další) ve vztahu ke karcinogenezi.

Co je to genetický polymorfismus a jaké jsou typy a výnam?

Přehled používaných laboratorních metod studia polymorfismů s ohledem na jejich výhody a nevýhody.

Příklady studií polymorfismů v genech biotransformačních enzymů ve vztahu k mutagenezi a karcinogenezi.

Význam a možnosti studia fenotypu - základy genomiky a proteomiky.

Přehled používaných laboratorních metod studia genových expresí s ohledem na jejich výhody a nevýhody.

Příklady studií genových expresí u pacientů s nádorovými onemocněními a jejich význam i limitace.

Klinické aplikace (genetické testování a farmakogenomika) a jejich současný i budoucí potenciál.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK