Proteiny - organickochemické a biochemické aspekty - MC250P28
Anglický název: Proteins - organic chemistry and biochemistry
Český název: Proteiny - organickochemické a biochemické aspekty
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.
prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. (21.01.2022)
Proteiny: metody jejich isolace a charakterizace, primární struktury proteinů, afinitní techniky pro studium vazebných vlastností proteinů.
Literatura
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Literatura:

Biochemistry: R.H. Garrett, C.M. Grisham, Harcourt Brace College Publishers, Fort WORTH, 1995

Proteins: Structure and Molecular Properties: T.E. Creighton, W.H. Freeman 1992

Protein Purification: Principle and Practice, Springer- Verlag 1982

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

ústní zkouška v rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D. (11.04.2022)

Izolace proteinů: různé typy separačních technik. Metody užívané pro charakterizaci proteinů, zdroje heterogenity izolovaných proteinových preparátů, stanovení proteinů. Struktura proteinů, určení primární struktury. Afinitní techniky využívané pro separaci proteinů a při charakterizaci vazebných vlastností proteinů.