PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pohyby biomolekul a vnitrobuněčný transport - MC250P27
Anglický název: Biomolecular motion and intracellular transport
Český název: Pohyby biomolekul a vnitrobuněčný transport
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SIMONAT (25.02.2004)
Přednáška se zabývá příčinami a okolnostmi pohybů jednotlivých objektů uvnitř eukaryotních buněk, který je zprostředkováván speciálními proteinovými molekulami a nadmolekulárními systémy - cytoskeletárními molekulárními motory. Tyto umožňují cílený přenos biomolekul, vesikul či organel mezi jednotlivými buněčnými kompartmenty, pohyby bičíků a brv, změny buněčného tvaru, apod. Výklad je orientován na vysvětlení popisovaných jevů z hlediska termodynamiky, kinetiky a mechanizmů, jakož i na popis významných aplikací z oblasti buněčné energetiky, buněčné reprodukce a neurobiologie, v potaz je bráno i hledisko medicínské. Stručně jsou probrány i specifické výzkumné metody používané ke studiu molekulárních motorů.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Ingr, Ph.D. (25.04.2012)

Schliwa, M. (ed.): Molecular motors. VCH-Wiley, Weinheim, 2003

Alberts a spol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marek Ingr, Ph.D. (25.04.2012)

Zkouška je ústní, student si náhodně zvolí dvě otázky, jednu z biologicky a jednu z fyzikálně zaměřené části učiva. Požadována je znalost všech podstatných bodů probíraného učiva v rozsahu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: SIMONAT (25.02.2004)

Struktura cytoskeletu, mikrotubuly a mikrofilamenta a jejich syntéza a odbourávání, rozmístění a orientace v buňce, ovlivňování tvaru buňky

Cytoskeletární molekulární motory, třídy kinesinů, dyneinů a myosinů, struktura a funkce

Funkce kinesinů - vnitrobuněčný transport vesikul a organel a jeho směrování, orientace pohybu po cytoskeletárních strukturách, transport chromozomů v průběhu buněčného dělení

Funkce dyneinů - pohyb bičíků a brv jednobuněčných živočichů, spermií, epiteliálních buněk

Funkce myosinů - svalová kontrakce, transport v blízkosti buněčné membrány

Srovnání cytoskeletárních a membránových molekulárních motorů, přeměna energie makroergických vazeb ATP na energii iontových gradientů a naopak

Principy funkce molekulárních motorů, ATPasová aktivita, teorie pracovního zdvihu, brownovské motory, šumem indukovaný transport

Metody výzkumu molekulárních motorů, manipulace s jednotlivými molekulami, metoda optické pinzety, elektronová mikroskopie

Literatura:

Schliwa, M. (ed.): Molecular motors. VCH-Wiley, Weinheim, 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK