PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biochemie chemické karcinogeneze - MC250P26
Anglický název: Biochemistry of chemical carcinogenesis
Český název: Biochemie chemické karcinogeneze
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (16.02.2022)
Přednáška je zaměřena na osvojení si základních znalostí o biochemických procesech vedoucích ke vzniku nádorových onemocnění. Kurz je určen pro studenty chemických oborů, především biochemikům. Příčiny vzniku a zákonitosti průběhu nádorových onemocnění, včetně jejich léčby, jsou studentům vysvětleny z hlediska molekulární podstaty těchto chorob. Detailně jsou studenti informováni o faktorech vyvolávajících a ovlivňujících procesy karcinogeneze a o mechanismu základních fází procesu karcinogeneze (iniciace, promoce, progrese). Z biochemického hlediska jsou vysvětleny testy sledující genotoxicitu a karcinogenitu chemických sloučenin (dlouhodobé a krátkodobé testy). Při osvětlení procesů iniciační fáze karcinogeneze jsou studenti seznamováni s reakcemi vedoucími k aktivaci chemických karcinogenů a enzymy katalyzujícími takové reakce, dále pak s mechanismy tvorby prekarcinogenních lézí DNA (aduktů DNA). V promoční fázi karcinogeneze je podtržena funkce aktivních forem kyslíku a volných radikálů na dělení buněk. Fáze progrese karcinogeneze je vysvětlena jako finální zvrat buněk prekarcinogenních (benigních) lézí v maligní onemocnění. Velký důraz je kladen na principy léčby nádorových onemocnění (chemoterapie, radiační terapie, chirurgické zákroky). Protinádorová chemoterapeutika jsou klasifikována podle mechanismu jejich působení (antimetabolity, interkalátory, alkylační/arylační činidla, mitotické jedy, deriváty hormonů, inhibitory syntézy hormonů, inhibitory topoisomeras, inhibitory proteosyntézy) a zmíněny jsou i moderní cílené přístupy. Podtržen je i význam epidemiologických studií a prevence ve snížení nádorových onemocnění, včetně hledání prognostických a prediktivních biomarkerů.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (16.02.2022)

U všech prezentovaných informací jsou uvedeny původní zdroje. Na konci každé prezentace je seznam doporučené literatury. Výběr zásadních, nikoliv jediných, zdrojů ke studiu oboru:

Bray et al. CA Cancer J Clin 2018;68:394–424.

Loomans-Kropp & Umar Precision Oncol. 2019;3:3.

Dekker et al. Lancet 2019; 394: 1467–80.

Klener a kol., Základy klinické onkologie, Galén, 2012.

Hanahan & Weinberg Cell 2000;100:57-70 a Cell 2011;144:646-674.

Vogelstein et al Science 2013;29;339:1546-58.

Rendic & Guengerich. Arch Toxicol 2021;95:395-472.

Fletcher et al. Nat Rev Cancer 2010;10:147-56.

Klaassen & Aleksunes Pharmacol Rev 2010;62:1-96.

Schieber & Chandel Curr Biol 2014;24:R453-62.

Jones & Sies Antioxid. Redox Signal. 2015;23, 734–746.

Sies: Redox Biol 2021;41:101867.

Kay et al. DNA Repair. 2019;83:102673.

Yun et al. Mass Spectrom Rev 2019;39:55-82.

Ames et al. Proc Natl Acad Sci USA 1973;70:782-6.

White et al., Mutat Res/Genet Toxicol Environ Mutag 2019;847:403039.

Citrin. N Engl J Med 2017; 377:1065-1075.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (16.02.2022)

Písemný test v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (16.02.2022)

1/ Epidemiologie nádorů, etiologie a prevence.

2/ Mechanismy základních fází procesu karcinogeneze - iniciace, promoce, progrese, další teorie.

3/ Úloha biotransformace v karcinogenezi.

4/ Oxidativní stres, DNA adukty a oprava DNA.

5/ Testy na mutagenitu a karcinogenitu chemických sloučenin (principy a limitace).

6/ Léčba nádorových onemocnění a mechanismy účinku protinádorových léčiv.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK