Využití počítačů pro prezentace - MC250P07A
Anglický název: Use of computers for presentation
Český název: Využití počítačů pro prezentace
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (18.09.2009)
Přednáška a cvičení jsou zaměřeny na osvojení si základních programů, které jsou důležité pro prezentaci výsledků na seminářích katedry a sepsání bakalářské a diplomové práce včetně její obhajoby. Tento kurz lze doporučit studentům různých oborů jak bakalářského, tak magisterského studia. Jedná se o kombinaci přednášky a cvičení i pro studenty, kteří nemají rozsáhlejší zkušenosti s prací na PC. Po seznámení se se základním hardwarem počítače a nejzákladnějšími programy (operační systém PC, obslužné programy a utility, kompresní a protivirové aplikace) budou podrobně probrány programy pro konstrukci grafů a malování chemických struktur. Dále, bude probrána práce se scannery, digitálním fotoaparátem a datovým projektorem. V návaznosti na tuto lekci budou předvedeny programy pro OCR, editaci obrázků, vyhodnocení elektroforéz a digitalizaci křivek. Těžištěm kurzu je presentační softwarem pro přípravu posterů a digitálních presentací. Doporučenou literaturou jsou operační manuály jednotlivých programů. Zkouška bude praktická, při níž studenti prokáží schopnost použít probíranou látku pro řešení zadaného problému.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (24.11.2009)

Cílem kurzu je představit a procvičit programy vhodné pro přípravu a realizaci různých forem presentací vědeckých výsledků.

Literatura -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (23.11.2009)

Jako doporučená literatura slouží manuály k probíraným programům a nápovědy používaného software.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (24.11.2009)

Zkouška probíhá praktickou formou na počítači, kdy student řeší zadané problémy a prokáže chopnost zvládnout presentační software.

Sylabus -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (24.11.2009)

1. Konfigurace operačního systému, manager programy, utility

2. Viry a protivirová ochrana

3. Práce s daty, archivace, backup, ztrátová a bezztrátová komprese, formáty souborů

4. Grafické procesory, tvorba grafů, regrese

5. Procesory chemických vzorců

6. Digitalizace předloh - scanner, úpravy grafiky, OCR, digitalizace křivek, vyhodnocení elektroforéz, capture obrazu, digitální fotoaparát

7. Prezentační software - poster, slide show

8. Zásady přípravy a realizace presentace

9. Prezentační hardware - práce s datovým projektorem, ovládání presentace

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (24.11.2009)

Vstupním požadavkem je alespoň základní stupeň počítačové gramotnosti.