PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Glykokonjugáty a imunochemie - MC250P04
Anglický název: Glycoconjugates and immunochemistry
Český název: Glykokonjugáty a imunochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MC250P04N
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout L1_Introduction_historical background_glycoproteins.pdf RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
stáhnout L2_N_glycans_O_glycans_for_SIS.pdf RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
stáhnout L4_Glycans_in_different_organisms.pdf RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
stáhnout L5_Lectins.pdf RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
stáhnout L6_Analytical_methods_for_detection_and_characterization_of_glycoproteins.pdf RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
stáhnout L7_Glycoconjugates_and_diseases.pdf RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petr Pompach, Ph.D. (17.09.2013)
Cyklus přednášek bude zahrnovat souhrn nejnovějších poznatků z oblasti glykoproteinů, glykolipidů, proteoglykanů a dalších glykokonjugátů, jejich biologické a biochemické aspekty, biosyntéza a úloha při různých onemocnění. Přednášky budou také shrnovat současné trendy pro nalezení a stanovení glykoproteinů a glykopeptidů. Druhá část cyklu bude věnována imunochemii zahrnující základní pojmy imunologie, funkce imunitního systému a jeho úlohy při onemocnění. Součástí přednášek bude také popis základních metod používaných v moderní imunologii.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Petr Pompach, Ph.D. (03.10.2013)

Literatura: Essentials of Glycobiology, 2nd edition, Edited by Ajit Varki, Richard D Cummings, Jeffrey D Esko, Hudson H Freeze, Pamela Stanley, Carolyn R Bertozzi, Gerald W Hart, and Marilynn E Etzler.

Cold Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2009.

Elektronická verze: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1908/

Základy Imunologie 2. vydání; Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, TRITON 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petr Pompach, Ph.D. (17.09.2013)

Písemná nebo ústní zkouška v rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petr Pompach, Ph.D. (17.09.2013)

Úvod do glykokonjugátů, historický přehled, sacharidy a jejich struktura, chemické reakce sacharidů. N-glykány a O-glykány (biosyntéza, funkce, struktura). Další glykokonjugáty (glykosfingolipidy, GPI, hyaluronan, proteoglykány, glykózsaminoglykány). Glykoproteiny v různých organismech. Lektiny. Glykokonjugáty a onemocnění. Metody pro analýzu a charakterizaci glykoproteinů. Imunochemie, historický přehled, základní pojmy. Imunitní systém a jeho části. Imunitní systém a onemocnění. Metody v imunologii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK