Biochemie I - MC250P03I
Anglický název: Biochemistry
Český název: Biochemie I
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC250P03C
Vysvětlení: v roce 2020/21 jen v ZS a pouze pro repetenty, výuka je v rámci MC250P03C
Garant: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Vyučující: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250P03C
Je neslučitelnost pro: MC250P03C
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (23.02.2022)
Tato přednáška je určena pro studenty chemických oborů. Přednáška pokrývá celou oblast obecné biochemie včetně popisu struktur metabolitů a základních metabolických dějů, kterým podléhají. Důraz je kladen na detailní pochopení chemické podstaty procesů probíhajících u jednotlivých skupin organismů. Přednáška podrobně seznamuje frekventanty s chemickou strukturou nízkomolekulárních i makromolekulárních komponent živých buněk (biochemie statická), dále jsou probírány metabolismy jednotlivých tříd látek (biochemie dynamická), a nedílnou součástí jsou pojednání o způsobu skladování, realizace a předání biologické informace v buňkách (biochemie informační), či realizace fyziologických dějů na molekulární úrovni (biochemie fyziologická).
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

POVINNÁ:
Kolektiv autorů - Biochemie - základní kurz, Karolinum, Praha, 2009.

DOPORUČENÁ:
D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger's Principles of Biochemistry, 5th Edition, W. H. Freeman and Comp., New York, 2008.
J. Koolman, K. H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 3. vydání, Thieme, Stuttgart, New York 2013.
D. Voet, J. G. Voet: Biochemie, 3. vydání, Victoria Publishing, 1995.
J. M. Berg, J. L. Timoczko, L. Stryer: Biochemistry, 7. vydání, W. H. Freeman and Comp., New York 2011.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (23.02.2022)

Zkouška je písemná, ústní, nebo kombinovaná podle hlasování studentů na první přednášce. 

Požadovány jsou znalosti biochemie statické, dynamické, informační a fyziologické v rozsahu vysokoškolského skripta Danuše Sofrová za kolektiv autorů: Biochemie Základní kurz. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2009.

Pro přihlášení ke zkoušce je nutné splnění zápočtu jednoho ze cvičení z biochemie. 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

ÚVOD + Obecné zákonitosti
Aminokyseliny a peptidy
Proteiny
Enzymy
Sacharidy
Metabolismus sacharidů
Lipidy
Membrány
Nukleové kyseliny
Genová exprese
Citrátový cyklus
Metabolismus lipidů
Bioenergetika
Metabolismus dusíku
Hormony a regulace