PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie II - MC250P03B
Anglický název: Biochemistry
Český název: Biochemie II
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Vyučující: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Radek Indra, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)
Tato přednáška je určena pro studenty oboru biochemie.
Přednáška pokrývá rozšířenou oblast biochemie, speciálních biochemických disciplin a detailní popis struktur biomolekul a metabolitů a metabolických dějů, kterým podléhají.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)

Literatura: Biochemie - základní kurz, 1998; L. Stryer: Biochemistry, 1995; Z. Vodrážka: Biochemie 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (30.11.2011)

Písemný test v rozsahu přednášené látky

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)
 • Bioenergetika a její úloha v intermediárním metabolismu
 • Biochemie mikroorganismů (specifika - rozdíly a podobnosti)
 • Buněčné organely a jejich biochemické funkce
 • Hormony
 • Metaloproteiny a jejich biochemický význam
 • Metody studia nukleových kyselin
 • NO, jeho vznik a biochemické funkce
 • Principy a metody přípravy rekombinantních proteinů
 • Regulace metabolismu proteolysou
 • Struktura proteinů a metody jejího určování
 • Základy enzymologie
 • Základy imunochemie
 • Základy xenobiochemie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK