PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)
Tato přednáška je určena pro studenty oboru biochemie.
Přednáška pokrývá rozšířenou oblast biochemie, speciálních biochemických disciplin a detailní popis struktur biomolekul a metabolitů a metabolických dějů, kterým podléhají.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)

Literatura: Biochemie - základní kurz, 1998; L. Stryer: Biochemistry, 1995; Z. Vodrážka: Biochemie 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (30.11.2011)

Písemný test v rozsahu přednášené látky

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)
 • Bioenergetika a její úloha v intermediárním metabolismu
 • Biochemie mikroorganismů (specifika - rozdíly a podobnosti)
 • Buněčné organely a jejich biochemické funkce
 • Hormony
 • Metaloproteiny a jejich biochemický význam
 • Metody studia nukleových kyselin
 • NO, jeho vznik a biochemické funkce
 • Principy a metody přípravy rekombinantních proteinů
 • Regulace metabolismu proteolysou
 • Struktura proteinů a metody jejího určování
 • Základy enzymologie
 • Základy imunochemie
 • Základy xenobiochemie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK