PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Enzymologie - MC250P01A
Anglický název: Enzymology
Český název: Enzymologie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Vyučující: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250P01
N//Je neslučitelnost pro: MC250P01
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (11.03.2019)
Třídění a názvosloví enzymů, metody isolace a stanovení enzymů. Kinetika enzymových reakcí. Inhibice enzymů.
Vícesubstrátové enzymy. Vliv pH a teploty na aktivitu enzymů. Regulační enzymy. Reakční mechanismus
některých enzymů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (18.02.2020)

Macholán L., Barthová J., Kučera I.: Enzymologie (vydavatelství MU Brno, 1994)

Kodíček M.: Studijní materiály z enzymologie (vydavatelství VŠCHT Praha, 2003)

Vodrážka Z., Rauch P., Káš J.: Enzymologie (vydavatelství VŠCHT Praha, 1998)

Kučera I.: Řešené úlohy z enzymologie (vydavatelství UJEP Brno, 1987)

 

Price N. C., Stevens L.: Fundamentals of Enzymology (Oxford University Press, 1999)

Bisswanger H.: Enzyme Kinetics (Wiley-VCH, 2008)

Cornish-Bowden A.: Fundamentals of Enzyme Kinetics (Wiley-Blackwell, 2012)

Copeland R. A.: Enzymes - A Practical Introduction to Structure, Mechanism, and Data Analysis (Wiley-VCH, 2000)

 

Voet D., Voet J. G.: Biochemistry (Wiley, 2011) / Biochemie (Victoria Publishing, 1996) - kapitola Mechanismy působení enzymů (Mechanisms of Enzyme Action)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (18.02.2020)

Písemná zkouška (v rozsahu přednášené látky)
- nutno splnit na více než 50 % (90 - 100 % = výborně, 75 - 89 % = velmi dobře, 51 - 74 % = dobře, ≤ 50 % = neprospěl/-a)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (11.03.2019)

Historie. Klasifikace a nomenklatura enzymů. Izolace enzymů. Metody enzymové analýzy - stanovení aktivity enzymů a využití enzymů v analýze. Kinetika enzymových reakcí v ustáleném stavu. Enzymové reakce s jedním i více komplexy enzym-substrát. Inhibice enzymových reakcí (čisté typy inhibicí a inhibice smíšená, inhibice substrátem). Kinetika dvousubstrátových reakcí. Aktivace enzymových reakcí a regulace enzymové aktivity. Vliv pH a teploty na kinetiku enzymové reakce. Mechanismus enzymových reakcí. Reakční mechanismus vybraných enzymů. Využití enzymů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK