PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemické praktikum pro CHŽP - MC250C30
Anglický název: Practical course in biochemistry
Český název: Biochemické praktikum pro CHŽP
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Praktikum zajišťují: Helena Ryšlavá, Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Petr Novák, Petr Pompach, Josef Chmelík, Renata Ptáčková, Michal Rosůlek, Lukáš Slavata, Petra Darebná
Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami. Metodou, která má široké uplatnění v biochemii, je gelová chromatografie, studenti separují protein ze směsi nebo stanoví relativní molekulovou hmotnost neznámého proteinu. Separace proteinů a stanovení relativní molekulové hmotnosti se provádí rovněž elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS. Velká pozornost je věnována zásadám práce s enzymy: stanovení specifické aktivity enzymu, zjištění afinity enzymu k substrátu, stanovení maximální rychlosti reakce, pH optima, sledování časového průběhu reakce a vliv inhibitorů a aktivátorů na enzymovou reakci. Přítomnost izoenzymů je demonstrována na příkladu laktátdehydrogenasy, kterou studenti separují v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek a detekují enzymovou aktivitu v gelu.
Poslední úprava: Kavan Daniel, RNDr., Ph.D. (30.09.2016)
Literatura

https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/ke-stazeni/biochemicke-praktikum

Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000

Poslední úprava: Hýsková Veronika, RNDr., Ph.D. (05.10.2015)
Požadavky ke zkoušce

- práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům
- před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky
- vytištěný protokol odevzdat nejpozdeji na začátku příštích praktik, jinak úloha propadá
- po případné dohodě s dozorem praktik je možné odevzdat elektronickou verzi protokolu, poslat emailem nejpozději 24 h (soboty, neděle a svátky se nepočítají) před konáním dalších praktik
- v případě oprav musí být protokol bez vad schválen do tří týdnů od vypracování úlohy, jinak úloha propadá
- k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden schválený protokol
- pro získání zápočtu je třeba
absolvovat prezentaci vybrané úlohy
splnit podmínky závěrečného testu
mít protokoly ke všem úlohám schváleny a odevzdat je
vrátit klíč od skříňky na chodbě

Poslední úprava: Kavan Daniel, RNDr., Ph.D. (06.10.2015)
Sylabus -

Toto praktikum je určeno pro studenty chemie životního prostředí. Praktikum zajišťují:Helena Ryšlavá, Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Petr Novák, Petr Pompach, Josef Chmelík, Renata Ptáčková, Michal Rosůlek, Lukáš Slavata

Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami. Jedná se jednak o metody používané při izolaci proteinů a nukleových kyselin jednak o metody, které slouží k jejich charakterizaci.

Osnova

Gelová chromatografie

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v prostředí SDS

Práce s enzymy - určení Michaelisovy konstanty, pH optima, specifické aktivity, detekce enzymové aktivity v gelu

Poslední úprava: Hýsková Veronika, RNDr., Ph.D. (05.10.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK