Pokročilé praktikum II - MC250C08
Anglický název: Advanced practical course in biochemistry II
Český název: Pokročilé praktikum II
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Vyučující: RNDr. Asfaw Befekadu, CSc.
doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
RNDr. Mgr. Lenka Žáková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (29.09.2021)
Cílem praktika je příprava studentů pro vypracování diplomové práce a na jejich budoucí vědecko-výzkumnou dráhu. Tento kurz je určen pro studenty 1. navazujícího magisterského studia oboru biochemie a podmínkou pro přijetí je zápočet z Pokročilého praktika z biochemie (MC250C17N) nebo Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA I (MC250C03). Pod vedením zkušených konzultantů studenti pracují na čtrnáctidenních projektech, které jsou koncipovány tak, aby si studenti vyzkoušeli a procvičili pokročilé techniky běžné v imunochemii, biochemii a molekulární biologii jako jsou např.: ELISA, Western blotting, imunoafinitní chromatografie, premedikace zvířat, purifikace enzymů a proteinů pomocí RP-HPLC, gelové filtrace, iontověvýměnné, affinitní a adsorpční chromatografie, charakterizace enzymů měřením jejich aktivit, spektrálních vlastností, sekvenování proteinů, PCR techniky, kultivace buněk, DNA sekvenování, mikroseparační techniky. Značná pozornost je věnována formování a posilování samostatnosti studentů zejména při plánování experimentů a sestavování časových plánů práce. Dále je procvičována i schopnost studentů presentovat své výsledky formou posterů a přednášek na studentské vědecké konferenci konané po skončení praktika. Studijní materiály a laboratorní manuály doporučují popř. poskytují konzultanti příslušného projektu. Po absolvování praktika dostávají studenti zápočet, pro jehož udělení musí splnit následující podmínky: 1. nejméně 70% účast, 2. odevzdání a obhájení protokolů obsahujících výsledky řešení projektu včetně jejich diskuse, 3. presentace posteru nebo přednášky na studentské konferenci. Sylabus praktika není k dispozici, protože jednotlivé projekty jsou sestavovány a zveřejňovány až v období (nejméně měsíc) před zahájením praktika.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (18.09.2009)

Literatura není k dispozici, protože jednotlivé projekty jsou sestavovány a zveřejňovány až v období (nejméně měsíc) před zahájením praktika.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (16.02.2023)

Podmínkou udělení zápočtu je: 1) 100% účast na povinné úvodní schůzce (kde proběhne školení bezpečnosti práce a budou probrány organizačně technické záležitosti praktika), 2) alespoň 70% aktivní účast každého z řešitelů na pracovišti při řešení zadaného projektu, 3) odevzdání a obhájení protokolů shrnujích zpracovávanou problematiku, metody a dosažené výsledky (protokoly musí být opatřeny podpisem vedoucího práce) a 4) prezentace posteru a přednášky (za dvojici) na celodenní konferenci, která bude pořádána za účasti členů katedry a hostů po skončení praktika (9.5 - 19.5.2023). Praktikum začíná schůzkou 3.3.2023 ve 12,30 hod. v místnosti CH2, kdy budou probrány organizační zásady kurzu a prověřena znalost pravidel bezpečnosti práce v laboratoři (soubor bozp_temata.docx). Bez absolvování této úvodní schůzky bude zápis na termín považován za bezpředmětný a projekt zrušen.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (18.09.2009)

Sylabus praktika není k dispozici, protože jednotlivé projekty jsou sestavovány a zveřejňovány až v období (nejméně měsíc) před zahájením praktika.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (09.03.2022)

Vstupní podmínkou pro účast v praktiku je účast na úvodní schůzce, která se uskuteční v termínu 9.3.2022 od 11:30 hod. v CH4.