PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář z chemické literatury - MC240S07
Anglický název: Seminar on Chemical Information
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: AGNEMEC (29.04.2002)
Předmět je zaměřen na seznámení posluchačů s hlavními zdroji chemických informací. Cílem je naučit studenty samostatně vyhledávat informace o publikacích v různých databázích (Chemical Abstracts, Gmelin Handbuch, Beilstein Handbuch), internetových zdrojích informací (hledací služby např. Google, Altavista, vlastní databáze např. Web of Science, ChemNetBase, ISINET) a provádět vlastní vyhledávání časopisů a knih pomocí meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby.
Kurs je určen pro studenty 3. ročníku programu anorganická chemie.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr. (04.05.2012)

Vypracování seminární práce

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (12.10.2013)

 1. Úvod
  Základní seznámení se zdroji informací v chemii. Přehled zdrojů dostupných v ČR.

 2. Chemical Abstracts
  Vyhledávání v knižní formě (Formula Index, Chemical Substances, ?)

 3. Chemical Abstracts on-line
  Vyhledávání v elektronické formě (Program SciFinder)

 4. Gmelin Handbuch
  Seznámení s knižní formou.

 5. Beilstein a Gmelin v elektronické podobě
  Vyhledávání v elektronické databázi Beilstein a Gmelin

 6. ChemNetBase a obecné vyhledávací služby
  Hledání v ChemNetBase
  Seznámení s internetovými vyhledávacími službami (Google, Altavista, atd?)

 7. Databáze Web of Science a ISI, JCR
  Seznámení s databázemi, vyhledávání citací, citačního ohlasu atd?
  Institute for Scientific Information (ISI) – Journal of Citation Reports (JCR)

 8. Národní knihovna Praha, Státní technická knihovna
  Struktura, služby, databáze (NKC, SKK, KZP, ADR)

 9. Knihovny a databáze AV ČR
  Seznámení s knihovnami a databázemi AV ČR

 10. Databáze fyzikálních vlastností sloučenin
  Landolt-Bornstein data, PDF (Powder difraction files), spektroskopické databáze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK