PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemie pro chemiky - MC240P93
Anglický název: Electrochemistry for chemists
Český název: Elektrochemie pro chemiky
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Alan Liška, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Alan Liška, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (01.04.2020)
Kurz začíná úvodem do elektrochemie a vymezením pojmů. Elektrochemie je
zde pojata jako jeden z přístupů ke studiu redox reaktivity ve všech
oblastech chemie. Přednáška má zcela základní charakter, na který mohou
navazovat specializované kurzy, proto se nepředpokládají ani nevyžadují
žádné předchozí elektrochemické znalosti. Předmět je určen nejen
studentům magisterských a doktorských studijních oborů, ale také
zájemcům z bakalářského studia. Výklad klade důraz na kvalitativní
pochopení základních elektrochemických principů, metod a příslušných
souvislostí. V rámci kurzu je elektrochemie prezentována jako chemie
pomocí elektrod. Obsah přednášky je zaměřen na využití elektrochemie v
základním výzkumu vlastností a reaktivity molekul v roztoku
(experimentální TD a kinetická data, stabilita meziproduktů, mechanismy,
vyhodnocení a interpretace výsledků pro praxi i teorii). Důležitou
součástí je představení nejvíce používaných elektroanalytických a
elektrosyntetických technik včetně jejich propojení se spektrometrickými
metodami (UV-vis, EPR) a s kvantově chemickým zpracováním.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (01.04.2020)

Ludvík, J.: Elektrochemie pro chemiky (aneb Úvod do molekulární

elektrochemie), skripta budou vydána ve druhé polovině 2020.

Bard, A.J., Faulkner, L.R.: Electrochemical Methods (Fundamentals and

Applications), Second Edition, Wiley, New York 2001.

Heyrovský, J., Kůta, J.: Základy polarografie, Nakladatelství ČSAV,

Praha 1962.

Dvořák, J., Koryta, J., Boháčková, V.: Elektrochemie, Academia, Praha

1975.

Sawyer, D.T., Sobkowiak, A., Roberts, J.L.: Electrochemistry for

Chemists, Second Edition, Wiley, New York 1995.

Wang, J.: Analytical electrochemistry, Third Edition, Wiley, Hoboken,

New Jersey 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (01.04.2020)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu daném sylabem.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (01.04.2020)

I. Obecná část

Základní pojmy

Nefaradaické děje

Faradaické děje

Reakce řízené látkovým transportem

Reakce řízené kinetikou

II. Běžné metody

Potenciostatické techniky založené na ustáleném stavu

Potenciostatické techniky založené na přechodovém stavu

Galvanostatické techniky

Elektrochemické techniky založené na elektrolýze objemu roztoku

Elektrochemické techniky využívající střídavého napětí

Kombinace elektrochemie s jinými metodami

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK