PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody studia pevných látek a povrchů - MC240P92
Anglický název: Methods for the study of solid-state materials and surfaces
Český název: Metody studia pevných látek a povrchů
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (18.07.2019)
Přednáška se zaměřuje na klíčové experimentální metody studia elektronové a povrchové struktury pevných látek. Diskutovány jsou rovněž související teoretické modely. Úvodem je představen koncept teorie elektronové struktury pevných látek a povrchů v reciprokém prostoru a obecné principy interakce elektromagnetického záření s pevnou látkou. Dále jsou diskutovány vyznamné skupiny experimentálních metod: fotoelektronové spektroskopie a mikroskopie, mikroskopie skenovací sondou, povrchové difrakční metody, úhlově rozlišené experimenty a spinově selektivní metody. Přednáška je doplněna praktickými příklady na reálných materiálech.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (18.07.2019)

A.V. Zotov, K. Oura, M. Katayama, and V.G. Lifshits, Surface Science: An Introduction, Springer 2003.

H. Ibach, Physics of Surfaces and Interfaces, pringer Science & Business Media, 2006.

B. Voigtländer, Scanning Probe Microscopy: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer Berlin Heidelberg, 2015.

S. Hufner, Photoelectron Spectroscopy: Principles and Applications, Springer-Verlag, 1995.

S. Suga and A. Sekiyama, Photoelectron Spectroscopy: Bulk and Surface Electronic Structures, Springer Berlin Heidelberg, 2013.

N. Ashcroft, N. Mermin, Solid State Physics, Academic Press, Jun 17, 1991.

Ch. Kittel, Introduction to solid state physics, John Willey & Sons, Inc., 2005.

a aktuální publikace v oboru

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (18.07.2019)

Ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky (dle sylabu).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (18.07.2019)

Základní koncept elektronové struktury pevných látek (reciproký prostor, Blochův teorém, pásová struktura, Fermiho plocha)

Interakce elektromagnetického záření s hmotou (absorbce, difrakce, Fermiho zlaté pravidlo)

Fotoelektronové spektroskopie a mikroskopie (X-ray and Ultraviolet Photoemission Spectroscopy, PE Electron Microscopy)

Mikroskopie skenovací sondou (Atomic Force Microscopy, Magnetic Force Microscopy, Scannin Tunelling Microscopy, Kelvin Probe Microscopy, Piezoresponse Force Microscopy)

Povrchové difrakční metody (Low Energy Electron Diffraction, Reflection High-Energy Electron Diffraction)

Úhlově rozlišené experimenty (Angle Resolved PES, de Haas van Alphenův jev, cyklotronová rezonance)

Spinově selektivní metody (Spin Resolved AR PES, X-Magnetic Circular Dichroism)


Charakterizace vybraných tříd materiálů (2D krystaly - grafen, nanočástice, nanoporézní materiály, magneticky uspořádané látky, polovodiče, nanostrukturované povrchy)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK