PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie a spektroskopie exoplanet - MC240P61
Anglický název: Chemistry and spectroscopy of exoplanets
Český název: Chemie a spektroskopie exoplanet
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.jh-inst.cas.cz/~ftirlab/teaching
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (11.07.2018)
Od doby, kdy Didier Queloz a Michel Mayor objevili první potvrzenou exoplanetu obíhající hvězdu hlavní posloupnosti v souhvězdí Pegasa, uplynulo již skoro čtvrt století. Za tu dobu se změnilo mnohé. Lidé si uvědomili, že vesmír je plný hvězd obklopených planetárními systémy, že planety se mohou zásadně lišit od těch, které známe z naší Sluneční soustavy a o kterých by se nám zdálo i v těch nejbláznivějších snech. Výzkum exoplanet v současné době nabírá nový směr. Cílem není "pouhá" detekce, ale zkoumání jejich chemického složení, prostředí, klimatu. Hledání nové Země, života mimo Sluneční soustavu, snad cizích civilizací. Exoplanety otevírají okno do minulosti. Jednou najdeme ranou Zemi a podíváme se, jak naše vlastní planeta vypadala v době vzniku života. Výzkum exoplanet je skutečně fundamentální vědeckou disciplínou. Kdyby Paul Gauguin ve své době o možnosti zkoumat cizí světy věděl, možná by jeho slavný obraz „Odkud přicházíme. Kdo jsme. Kam jdeme.“ měl jiný motiv. Základní metodou výzkumu exoplanet jsou speciální spektroskopické techniky. V přednášce budou popsány základy spektroskopie, spektroskopické instrumentace, dálkového průzkumu kosmu. Následně budou probrány metody satelitních a pozemních měření včetně technického a vědeckého základu zásadních kosmických misí satelitů ARIEL, JWST a PLATÓ. Následně bude nastíněn chemismus známých exoplanet. V rámci přednášky bude plánována návštěva Perkova dalekohledu v Ondřejovské hvězdárně, kde se zabývají detekcí exoplanet pomocí spektrografie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (11.07.2018)
  • Andrew M. Shaw: Astrochemistry: From Astronomy to Astrobiology, Wiley (2006)
  • Kleczek Josip: Velká encyklopedie vesmíru, Academia (2002)
  • Richard P. Wayne: Chemistry of atmospheres 3th ed., Oxford University Press (2000)
  • webové stránky: http://www.jh-inst.cas.cz/~ftirlab/teaching
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (11.07.2018)

Požadavky: Přednáška je vhodná pro studenty všech oborů a zaměření, základy nutné k absolvování předmětu budou probrány v úvodních přednáškách.

Splnění předmětu: Vypracování teze nebo prezentace. Ústní zkouška. Účast na přednáškách a exkurzích. 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (11.07.2018)

1. Základy spektroskopie
2. Spektroskopické techniky
3. Metody detekce exoplanet.
4. Spektrální metody pro studium chemismu exoplanet.
5. Mise Plató.
6. Mise ARIEL a JWST.
7. Chemie exoplanet.
8. Evoluce exoplanet a planet Sluneční soustavy.
9. Exkurze na laserové pracoviště PALS.
10. Exkurze na Perkův dalekohled.
11. Prezentace vybraného hosta.
12. Studentské prezentace - zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK