PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anorganická chemie II (a) - MC240P57
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Český název: Anorganická chemie II (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048
Garant: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
N//Je neslučitelnost pro: MC240P21A, MC240P21B, MC240P29E, MC240P29, MC240P40
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních oborů. Spojitě navazuje na přednášku Anorganická chemie I (a) ze zimního semestru. Její náplní je především systematická anorganická chemie s důrazem na vlastnosti, reaktivitu a praktické aplikace prvků skupin 1, 2, 13 a 14 periodického systému a dále přechodných a vnitřně přechodných kovů. V přednášce je dále věnována pozornost základům koordinační chemie, organoprvkové chemie, katalýzy s využitím sloučenin přechodných kovů a také roli vybraných prvků v živých systémech.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (24.10.2019)

Snímky prezentací jsou k dispoici na stránkách Moodle PřF UK (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048).

I. Lukeš, Z. Mička: Anorganická chemie II – Systematická část. Karolinum, Praha 1998 (in Czech).
J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie (překlad ze slovenštiny), SNTL/Alfa 1974 a další vydání.
R. B. Heslop, K. Jones: Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982.
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993 (in Czech0.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie (český překlad 4. vydání), VŠCHT Praha, 2014 (in Czech, English version available -- C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry).

***************

PowerPoint slides from the lecture are available from Moodle pages of the Faculty of Science, Charles University (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048).

R. B. Heslop, K. Jones: Inorganic Chemistry (any edition).
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: TheChemistry of Elements (any edition).
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry (any editions).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)

Zkouška z předmětu má kombinovanou formu - písemnou a ústní. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu z paralelně probíhajícího semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Systematická chemie prvků:
Prvky hlavních skupin
Skupiny 1, 2, 13 a 14.
Přechodné prvky a koordinační sloučeniny
Teorie ligandového pole. Systematická chemie d prvků. Lanthanoidy a aktinoidy.

Vybrané kapitoly:
Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK