PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anorganická chemie II (a) - MC240P57
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Český název: Anorganická chemie II (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048
Garant: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
Je neslučitelnost pro: MC240P21A, MC240P21B, MC240P29E, MC240P29, MC240P40
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních oborů. Spojitě navazuje na přednášku Anorganická chemie I (a) ze zimního semestru. Její náplní je především systematická anorganická chemie s důrazem na vlastnosti, reaktivitu a praktické aplikace prvků skupin 1, 2, 13 a 14 periodického systému a dále přechodných a vnitřně přechodných kovů. V přednášce je dále věnována pozornost základům koordinační chemie, organoprvkové chemie, katalýzy s využitím sloučenin přechodných kovů a také roli vybraných prvků v živých systémech.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (24.10.2019)

Snímky prezentací jsou k dispoici na stránkách Moodle PřF UK (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048).

I. Lukeš, Z. Mička: Anorganická chemie II – Systematická část. Karolinum, Praha 1998 (in Czech).
J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie (překlad ze slovenštiny), SNTL/Alfa 1974 a další vydání.
R. B. Heslop, K. Jones: Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982.
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993 (in Czech0.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie (český překlad 4. vydání), VŠCHT Praha, 2014 (in Czech, English version available -- C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry).

***************

PowerPoint slides from the lecture are available from Moodle pages of the Faculty of Science, Charles University (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048).

R. B. Heslop, K. Jones: Inorganic Chemistry (any edition).
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: TheChemistry of Elements (any edition).
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry (any editions).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)

Zkouška z předmětu má kombinovanou formu - písemnou a ústní. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu z paralelně probíhajícího semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Systematická chemie prvků:
Prvky hlavních skupin
Skupiny 1, 2, 13 a 14.
Přechodné prvky a koordinační sloučeniny
Teorie ligandového pole. Systematická chemie d prvků. Lanthanoidy a aktinoidy.

Vybrané kapitoly:
Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK