PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anorganická chemie I (a) - MC240P56
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Český název: Anorganická chemie I (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789
Garant: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
N//Je neslučitelnost pro: MC240P21A, MC240P21B, MC240P29E, MC240P29, MC240P40
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout otázky Anorganika Ia.docx Témata k ústní části zkoušky doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 00-Úvod.pptx Úvod, literatura, podmínky splnění předmětu, vzor zkouškového testu doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 01-Atom.pptx Stavba atomu, popis chování elektronu - atom vodíkového typu, orbitaly doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 02-Periodická tabulka.pptx Víceelektronové systémy, důsledky pro výstavbový princip, periodická tabulka - trendy, elektronegativita doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 03-Vazba, MO.pptx MO LCAO doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 04-Vazby a interakce.pptx Vazby podle druhu a polarity, vazba v kovech, vodíková vazba, Van der Waalsovy interakce doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 05-Hybridizace.pptx Tvar molekul - metoda hybridizace doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 06-VSEPR.pptx Tvar molekul - metoda VSEPR doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 07-Bodove grupy.ppt Symetrie molekul - bodové grupy doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 08-Krystalochemie1.ppt Symetrie uspořádání v pevném stavu - prostorové grupy. Strukturní typy. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 09-Krystalochemie2.pptx Molekulové krystaly, vlastnosti pevných látek. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 10-Roztoky.pptx Rovnováky v roztocích. Typy reakcí. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 11-Hlavní skupiny - úvod.pptx Úvod k systematické části. Trendy v periodické tabulce prvků. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 12-Vodík, kyslík.pptx Systematická chemie - vodík, kyslík. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 13-Vzácné plyny.pptx Systematická chemie - vzácné plyny. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 14-Halogeny.pptx Systematická chemie - halogeny. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních programů. Jedná se o první část základního kurzu z anorganické chemie, na kterou navazuje přednáška Anorganická chemie II (a). Obsahuje obecné kapitoly anorganické chemie (elektronová struktura atomů a molekul, trendy v periodické tabulce prvků, tvary molekul, molekulová a krystalová symetrie, typy chemických reakcí a rovnováh) a začátek systematické chemie prvků hlavních skupin (H, O, prvky skupin 15-18).
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)
Základní a nepodkročitelné
J. Vacík: Přehled středoškolské chemie (mnoho různých vydání).
 
Skripta
Z. Mička, I. Lukeš: Teoretické základy anorganická chemie, Karolinum, 2007 [dříve Anorganická chemie I (Teoretická část)].
I. Lukeš: Systematická anorganická chemie, Karolinum, 2009 [dříve Anorganická chemie II (Systematická část)].
Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum, 1998.
 
Rozsáhlé učebnice
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků I, II, Informatorium, 1993.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, překlad 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014.
 
Anglické monografie
D. F. Shriver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry, 3rd Ed., Oxford University Press, 1999.
A. F. Holleman, E. Wiberg: Inorganic Chemistry, Academic Press, 1995.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, 5th Ed., Wiley, 2011.
 
Internetové zdroje
Wikipedie... a zdravý rozum...
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)

Zkouška je kombinovaná – písemná a ústní. Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu, který je udělován v rámci cvičení na základě průběžně psaných testů nebo souhrnného testu psaného na konci semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)

Obecné kapitoly anorganické chemie:
Struktura atomů a molekul. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly.
Periodická tabulka a trendy v ní.
Chemická vazba. Metoda MO-LCAO. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul.
Tvar molekul, hybridizace, VSEPR.
Molekulová symetrie, bodové grupy symetrie.
Geometrie krystalové mřížky, prostorové grupy symetrie.
Struktury kovů. Vazba v iontových krystalech. Základní strukturní typy krystalů.
Základní typy reakcí – srážecí, acido-bazické, redoxní, radikálové reakce.

Systematická chemie prvků hlavních skupin:
Vodík. Kyslík. Vzácné plyny. Halogeny. Chalkogeny. Pentely.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK