PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Astrochemie - MC240P50
Anglický název: Astrochemistry
Český název: Astrochemie
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: http://www.jh-inst.cas.cz/~ftirlab/teaching
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Vyučující: prof. doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (20.11.2009)
Přednáška shrne dosavadní poznání týkající se chemie ve vesmíru. Zaměří se na chemismus planet našeho solárního systému, mezihvězdných oblaků a vznik života na Zemi. Zmíněny budou metody detekce molekul ve vesmíru a historie astrochemie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

 • Andrew M. Shaw: Astrochemistry: From Astronomy to Astrobiology, Wiley (2006)

 • Kleczek Josip: Velká encyklopedie vesmíru, Academia (2002)

 • Richard P. Wayne: Chemistry of atmospheres 3th ed., Oxford University Press (2000)

 • webové stránky: http://www.jh-inst.cas.cz/~ftirlab/teaching

 • Požadavky ke zkoušce
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (30.11.2011)

  Zkouška z předmětu je ústní v rozsahu daném sylabem. Zápočet je udělován na základě referátu na zadané téma.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

  1. Dějiny astronomie: Přednáška shrne vývoj zkoumání vesmíru od pravěku (vizíry, Stonehenge) přes starověkou astronomii (Babylon a starověké Řecko, jihoamerické civilizace, Helénistická astronomie), středověk (Evropa, Čína, Arabské země), formování novověkých názorů na uspořádání vesmíru (geocentrický versus heliocentrický model) až po moderní dobu (teorie relativity, velkého třesku, rozpínání vesmíru). Závěrem bude pojednáno o praktických základech pozorování oblohy (použití map hvězdné oblohy, dalekohledu, pohyb hvězd, orientace na hvězdné obloze).

  2. Náš vesmírný domov: V lekci bude probráno uspořádání Sluneční soustavy, galaxie Mléčné dráhy a shrnuty moderní teorie o uspořádání vesmíru v kosmologickém měřítku. Bude vysvětlena podstata objektů nacházejících se ve vesmíru (např. hvězdy, neutronové hvězdy a pulsary, kvasary, černé díry, extraterestriální planety, mlhoviny).

  3. Vznik vesmíru a nukleogeneze: Přednáška shrne moderní představy o vzniku vesmíru (teorie velkého třesku), prvků a chemických sloučenin.

  4. Chemie v mezihvězdném prostoru: Bude probrán vznik chemických sloučenin ve vesmíru a budou vysvětleny techniky jejich detekce (radioastronomie, spektroskopie). Bude vysvětlena dynamika a kinetika chemických reakcí v mezihvězdném prostoru (radikálové reakce, ionty).

  5. Chemie terestrických planet: V lekci bude probrána geochemie a atmosférická chemie terestrických planet (Venuše, Země a Marsu). Bude nastíněna historie jejich vývoje (proč je Venuše neobyvatelná a horká zatímco Mars má řídkou atmosféru o nízké teplotě, jak se formovaly terestrické planety).

  6. Vznik života na Zemi: V návaznosti na předchozí přednášku se zaměříme na současné představy o vzniku života na Zemi (Oparinova teorie, Millerův experiment, teorie panspermie). Bude probrána chemie vzniku organických látek, základních stavebních kamenů života, porucha chirality v kosmu.

  7. Chemie plynných obrů: Přednáška shrne chemii atmosfér plynných obrů (Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu).

  8. Metody měření v astrochemii: V přednášce budou vysvětleny metody detekce látek ve vesmíru.

  9. Referáty, exkurze: V lekci budou studenti prezentovat referáty, za něž bude udělen zápočet, a které budou podkladem pro zkoušku.


   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK