PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anorganická chemie II (b) - MC240P21B
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Český název: Anorganická chemie II (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 300
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1238
Garant: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Atributy: Chemie pro bakalářskou zkoušku
Modul Ostatní předměty
Korekvizity : MC240P21A
Neslučitelnost : MC240P29, MC240P29E, MC240P40, MC240P56, MC240P57
N//Je neslučitelnost pro: MC240P56, MC240P57, MC240P29E, MC240P29, MC240P40
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (03.10.2015)
Přednáška určena především pro posluchače učitelství chemie, biochemie a chemie v životním prostředí.
Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny.
Vybrané kapitoly. Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, kovy a chemie pevné fáze.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (03.10.2015)
    • Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I - Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.
    • Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.
    • Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.
    • Housecroft C.E., Sharp A.G.: Anorganická chemie, VŠCHT v Praze, 2014.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. (12.12.2011)

Podmínkou k vykonání zkoušky je získání zápočtu ze semináře, kde se průběžně ověřují znalosti systematické anorganické chemie a teoretických základů koordinační chemie. Zkouška je písemná a ověřuje znalosti všech témat uvedených v sylabu. Pozornost je především věnována řešení otázek, které se vážou k chemické reaktivitě anorganických sloučeni a vycházejí z přednesené látky. V případě nutnosti, je písemná část doplněna ústním přezkoušením.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (03.10.2015)

Systematická chemie prvků:


Prvky hlavních skupin - v návaznosti na kurz Anorganická chemie I(b)
Skupiny VI.A(16), V.A(15), IV.A(14), III.A(13), II.A(2) a I.A(1).

Přechodné prvky a koordinační sloučeniny.
Teorie ligandového pole. Prvky první přechodné řady. Prvky druhé a třetí přechodné řady. Lanthanoidy a aktinoidy.

Vybrané kapitoly.
Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, kovy a chemie pevné fáze. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK