Anorganická chemie II (a) - MC240P16B
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 140
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/anorchem/Lukes/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Korekvizity : MC240P16A
Neslučitelnost : MC240P29, MC240P41
Záměnnost : MC240P57
Je neslučitelnost pro: MC240P41
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednáška určena pro posluchače odborné chemie.
Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny.
Vybrané kapitoly. Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.
Poslední úprava: Lukeš Ivan, prof. RNDr., CSc. (09.11.2011)
Literatura

Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I - Teoretická část.

Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.

Poslední úprava: AGNEMEC (29.04.2005)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní. Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu, který je udělován v rámci cvičení na základě průběžně psaných testů.

Poslední úprava: Lukeš Ivan, prof. RNDr., CSc. (09.11.2011)
Sylabus -

Systematická chemie prvků:

Prvky hlavních skupin.

Vodík, kyslík, vzácné plyny. Halogeny, skupiny VIb(16), Vb(15), IVb(14), IIIb(13), IIa(2) a Ia(1).

Přechodné prvky a koordinační sloučeniny.

Teorie ligandového pole. Prvky první přechodné řady. Prvky druhé a třetí přechodné řady. Lanthanoidy a aktinoidy.

Vybrané kapitoly.

Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.

Poslední úprava: AGNEMEC (29.04.2002)