PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Koordinační chemie II - MC240P09
Anglický název: Coordination Chemistry II
Český název: Koordinační chemie II
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1229
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)
Přednáška je zaměřena na základní principy koordinační chemie týkajicí se charakteru koordinační vazby a elektronové struktury kationtů v aproximaci teorie ligandového pole. Dále přednáška uvádí posluchače do oblasti konstant stability,stereochemie a isomerie, substitučních a oxidoredukčních reakcí, principu samouspořádání a templátového efektu, přehledu různých typů koordinačních sloučenin a jejich roli v katalyze, bioanorganické chemii a molekulové elektronice.

Pokračování kurzu MC240P42 (viz níže)
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (08.08.2020)
  • V. Haber: Koordinační chemie II, SPN Praha, 1990.
  • G. Wilkinson: Comprehensive Coordination Chemistry I, Pergamon Press, 1987.
  • N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1985.
  • A. F. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann: Advanced Inorganic Chemistry, Wiley-Interscience, 1999.
  • J. R. Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008.
  • G. A. Lawrance: Introduction to Coordination Chemistry, Wiley, 2010.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (08.02.2012)

Zkouška k přednášce je ústní. Rozsah učiva odpovídá sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (08.10.2013)

Přednáška navazuje na předmět "Koordinační chemie I", MC240P42.

Předmět je zaměřen na základní principy koordinační chemie týkající se charakteru koordinační vazby a elektronové struktury kationtů v aproximaci teorie ligandového pole. Dále přednáška uvádí posluchače do oblasti konstant stability, stereochemie a isomerie, reakčních mechanismů substitučních a oxido-redukčních reakcí, principu samouspořádání a templátového efektu, přehledu různých typů koordinačních sloučenin a jejich roli v katalýze, bioanorganické chemii a molekulové elektronice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK