PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Spektrální a difrakční metody - MC240P05
Anglický název: Spectral and Diffraction Methods
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (04.02.2019)
Přednáška seznamuje s trojicí široce využívaných spektrálních a difrakčních metod. Hlavním obsahem je určováním struktury sloučenin a sledováním interakcí v molekulárních systémech pomocí molekulové spektroskopie (UV-Vis, IČ a Ramanova spektroskopie). Dále jsou probrány základy určení struktury pevného vzorku a jeho fázového složení pomocí difrakce rtg. záření na krystalických materiálech.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (04.02.2019)

Schrader B., Infrared and Raman Spectroscopy, VCH Publishers, Inc., New York 1995

Milata V., Segla P., Brezova V. a kol., Aplikovana molekulova spektroskopia, STU v Bratislave, Bratislava 2008.

Stuart B., Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, Wiley, 2004.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (04.02.2019)

Rozsah písemného testu odpovídá obsahu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (04.02.2019)

Spektrální a difrakční metody užívané ke studiu struktury sloučenin a supramolekulárních komplexů se zaměřením na instrumentaci a jejich praktické využití
1.1. Elektronová spektroskopie
1.2. IČ a Ramanova spektroskopie
1.3. Rentgenová difrakce na monokrystalech a polykrystalických materiálech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK