PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava pevných látek pro pokročilé - MC240C51
Anglický název: Advanced preparation of solid materials
Český název: Příprava pevných látek pro pokročilé
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, KZ [DS]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Anotace -
Praktikum seznamuje studenty s moderními metodami používanými pro přípravu anorganických materiálů, s vlastnostmi těchto materiálů a s metodami studia pevných látek. Studenti budou připravovat kovové a oxidické materiály následujícími metodami - přímá vysokoteplotní syntéza v pevné fázi, metoda sol-gel, citrátová metoda, hydrotermální metoda, mikroemulzní metoda, metoda termického rozkladu ve vysokovroucím organickém rozpouštědle. Všechny připravené vzorky budou nejprve charakterizovány práškovou rentgenovou difrakcí a případně dalšími měřeními (infračervenou a Ramanovou spektroskopií, Mössbauerovou spektroskopii u vzorků obsahujících železo, případně dalšími optickými a magnetickými měřeními).
Poslední úprava: Schulz Jiří, RNDr., Ph.D. (01.06.2020)
Literatura -

Literatura pro řešení jednotlivých zadání bude poskytnuta vedoucím cvičení při zahájení kurzu.

Poslední úprava: Schulz Jiří, RNDr., Ph.D. (23.03.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

- úspěšně splnit syntetickou práci v laboratořit.

- vyhodnotit syntetická a analytická data

- vypracovat protokoly

Poslední úprava: Tyrpekl Václav, doc. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Sylabus -

Praktikum obsahuje 5 úloh spojených s analýzou připravených látek.

Poslední úprava: Tyrpekl Václav, doc. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK