Laboratorní technika (b) - MC240C24
Anglický název: Laboratory Technique (b)
Český název: Laboratorní technika (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 108
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C39, MC240C86
Je neslučitelnost pro: MC240C40E, MC240C22E, MC250C01, MC240C86, MC240C96, MC240C39
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS    Elearningový kurz
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout harmonogram-b.png rozpis prováděných úloh během semestru prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_6.1_cz.pdf skripta ke stažení - česky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout LT_6.1_eng.pdf skripta ke stažení - anglicky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout organizace_vyuky_labtech_b.docx podrobné informace o organizaci Laboratorní techniky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Anotace -
Jedná se o základní praktikum, které sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrofotometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje všech 5 zadaných úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čistící operace a základní analytické postupy.
Poslední úprava: Fridrichová Michaela, Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Literatura -

Skripta Jan Kotek: Laboratorní technika, verze 6, dostupná pouze v elektronické podobě, odkaz ke stažení viz výše.
K dispozici též na moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816.

Poslední úprava: Fridrichová Michaela, Mgr., Ph.D. (04.07.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Pro získání zápočtu je požadováno absolvování vstupního testu, osobní splnění všech pěti úloh, vypracování originálních protokolů ke všem úlohám a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Poslední úprava: Fridrichová Michaela, Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Sylabus -

Seznam prováděných úloh
Úloha 1 – Krystalizace
Úloha 2 – Izolace glycinu a identifikace neznámé aminokyseliny
Úloha 3 – Identifikace a stanovení koncentrace organické kyseliny
Úloha 4 – Stanovení teploty tání
Úloha 5 – Spektrofotometrická kvantitativní analýza

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (30.09.2019)