PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář z analytické chemie II KATA - MC230S36N
Anglický název: Seminar of Analytical Chemistry II KATA
Český název: Seminář z analytické chemie II KATA
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (06.06.2011)
Seminář k přednášce Analytická chemie II (MC230P36) je zaměřen na procvičování základních výpočtů v analytické chemii
dle sylabu. Lekce jsou voleny tak, aby studenti zvládli bez problémů výpočty v Praktiku z analytické chemie
(MC230C11) a analytické praxi.
Účast není nutná, důležité je zvládat látku ze semináře. V průběhu semestru je možné psát tři (týden dopředu ohlášené) průběžné testy, s maximálním počtem bodů 20. Kdo dosáhne z každého z těchto tří průběžných testů alespoň 90 % maximálního počtu bodů, získává zápočet. Dále se na konci semestru (v zápočtovém týdnu a během zkouškového období) píší souhrnné testy s maximálním počtem bodů 30. Souhrnné testy se vypisují a přihlašuje se na ně přes SIS, maximální počet pokusů je tři. Součet bodů z nejlepšího z průběžných testů a souhrnného testu musí pro získání zápočtu dosáhnout alespoň 30 bodů.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (03.01.2017)

1) Příklady řešené v semináři ke stažení v SISu pod tímto předmětem.
2) F. Opekar a kol.: Základní analytická chemie pro studenty, pro něž analytická chemie není hlavním studijním oborem. Karolinum, Praha 2002, 2010.
3) F. Vláčil a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL, Praha 1983 nebo Informatorium, Praha 1991.
4) P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl: Seminář z analytické chemie, Teorie, příklady, cvičení. Karolinum, Praha 2001, 2003, 2007.
5) M. Kotouček <mailto:kotoucek@prfnw.upol.cz>, J. Skopalová <mailto:jana.skopalova@post.cz>, P. Adamovský <mailto:adamovsp@aix.upol.cz>: Příklady z analytické chemie. Multimediální učebnice Univerzity Palackého přístupná na http://ach.upol.cz/ucebnice/.

6) F. Opekar - webové stránky: https://web.natur.cuni.cz/~opekar/analchem/priklady.html
7) R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, M. Valcárel, H. M. Widmer: Analytical Chemistry, 2nd edition, Wiley-VCH, Weinheim 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (02.11.2011)

Účast není nutná, důležité je zvládat látku ze semináře. V průběhu semestru je možné psát tři (týden dopředu ohlášené) průběžné testy, s maximálním počtem bodů 20. Kdo dosáhne z každého z těchto tří průběžných testů alespoň 90 % maximálního počtu bodů, získává zápočet. Dále se na konci semestru (v zápočtovém týdnu a během zkouškového období) píší souhrnné testy s maximálním počtem bodů 30. Souhrnné testy se vypisují a přihlašuje se na ně přes SIS, maximální počet pokusů je tři. Součet bodů z nejlepšího z průběžných testů a souhrnného testu musí pro získání zápočtu dosáhnout alespoň 30 bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (29.10.2013)

1) Vyjádření výsledků a jejich statistické zpracování.

2) Gravimetrická analýza.

3) Volumetrická analýza: Titrace neutralizační, redoxní, srážecí, komplexometrické. Titrace přímá a nepřímá.

4) Elektrochemické metody. Rovnovážná potenciometrie, coulometrie, polarografie.

5) Spektrometrické metody. Lambertův-Beerův zákon.

6) Chromatografická analýza: Plynová, kapalinová, tenkovrstvá chromatografie. Vyhodnocování chromatogramů.

7) Výpočty zastoupení analytu ve vzorku. Metoda vnějšího a vnitřního standardu, metoda kalibrační přímky, metoda přídavku standardu .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK