PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Prezentace a veřejné projevy - MC230P82
Anglický název: Presenting and public speaking
Český název: Prezentace a veřejné projevy
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (01.05.2016)
Vystoupení před větším či menším publikem je pro mnoho lidí jednou z nejobávanějších a nejvíce stresujících situací. Přitom se jedná o dovednost, kterou lze procvičováním poměrně rychle rozvinout, a tím i zvýšit své sebevědomí a zmírnit svůj strach z mluvení před lidmi. Existují základní pravidla, jejichž dodržováním se v podstatě z každého může stát solidní řečník. Přednáška/cvičení Prezentace a veřejné projevy si klade za cíl seznámit posluchače zejména se zásadami týkajícími se struktury projevu, použití hlasu, řeči těla, očního kontaktu s publikem, vizuálních pomůcek a různých řečnických prostředků. Součástí bude i rozbor nahrávek projevů různých osobností a v případě zájmu také rozbor nahrávek projevů samotných posluchačů. Absolvent předmětu by měl být schopen připravit si prezentaci či jiný projev, kterým dokáže zaujmout publikum a udržet jeho pozornost, přičemž dokáže jasně a srozumitelně předat své sdělení.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (09.10.2018)

Předpokládá se aktivní účast posluchačů na přednáškách/cvičení (min. 70%).

Posluchač musí vypracovat a odevzdat jednoduché a časově nenáročné domácí úkoly, které v průběhu semestru dostane.

Zkouška proběhne formou prezentace na studentem zvolené téma. 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (11.05.2017)

Struktura projevu - obsah a účel sdělení (obecný a specifický), efektivní úvod a závěr, srozumitelnost, logická návaznost

Řeč těla - postoj, držení těla, pozice rukou, gestikulace, výraz obličeje oční kontakt, využití prostoru

Hlas - síla, rychlost, objem, pauzy

Jazyk - volba slov, tónu, věty a souvětí, parazitní výrazy a zvuky

Přirovnání, metafory, humor, trojice, opakování

Vizuální pomůcky - počítačové prezentace, tabule, flipchart, ostatní pomůcky

Příprava na projev - nacvičování, načasování, příprava a použití poznámek, čtení z textu, příprava a kontrola pomůcek a techniky

Zpětná vazba - hodnocení, konstruktivní a pozitivní zpětná vazba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK