PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Electroanalytical Chemistry - MC230P80
Anglický název: Introduction to Electroanalytical Chemistry
Český název: Úvod do elektroanalytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (22.05.2015)
The course aims to provide theoretical insight into basics of electrochemistry and into commonly occurring modern electroanalytic techniques (conductometry, potentiometry, polarographic and voltammetric methods, amperometric and coulombic methods). Their utilization in inorganic and organic analysis will be emphasized. The lecture is taught in English for Erasmus students.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (22.05.2015)

1) J. Wang, Analytical Electrochemistry, 3rd edition. Wiley, 2006

2) A.J. Bard and L.R. Faulkner, Electrochemical Methods, 2nd Ed., Wiley, 2001

3) R.G. Compton, C.E. Banks, Understanding Voltammetry, 2nd edition, Imperial College Press, 2011.

4) C.M.A. Brett, A.M.Oliveira Brett, Electrochemistry: Principles, methods and applications, Oxford Science Publications, 2000.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (26.02.2019)

1) Review of the basics of electrochemistry (electrical properties, electrode and electrode processes - oxidation, reduction, electrical double layer, electrochemical cell - galvanic and electrolytic cell, electrolysis, two electrode and three electrode setup, indicator, auxiliary and reference electrodes, definition of electroanalytical methods and their classification).

2) Potentiometry (potential, voltage, Nernst equation, standard potential, potential measurements, pH electrodes and pH measurements, ion selective electrodes, potentiometric titrations).

3) Conductometry (electrolytical mobility, individual ionic conductivity, molar conductivity of electrolytes, Kohlrausch law, conductometric titrations).

4) Voltammetric methods (polarography and voltammetry - basic principles, instrumentation and methods. Ilkovic equation, diffusion, kinetic, catalytic and capacity currents, logarithmic analysis. Voltammetry in quiescent solutions - DC voltammetry, pulse techniques, adsorptive stripping techniques. Cyclic voltammetry. reversible and irreversible processes. Indicator electrodes - mercury-based and carbon-based, chemically modified electrodes. Hydrodynamic voltammetry - rotating disc electrode.

5) Amperometric and coulombic methods (principles of amperometry and coulometry, Faraday`s law, controlled potential and constant current coulometry, coulometric titration. Hyphenation of liquid-flow techniques with electrochemical detectors)

     

 

Lecturer

Topic

25.2.19

Schwarzová    

Review of the basics of electrochemistry

4.3.19

Vyskočil  

Review of the basics of electrochemistry

11.3.19

Schwarzová     

Review of the basics of electrochemistry

18.3.19

Schwarzová

Voltammetric methods

25.3.19

Schwarzová

Voltammetric methods

1.4.19

Schwarzová

Voltammetric methods

8.4.19

Vyskočil    

Potentiometry

15.4.19

Vyskočil    

Potentiometry/Conductometry

29.4.19

Vyskočil

Conductometry

6.5.19

Dejmková

Amperometric and coulometric methods

13.5.19

Dejmková

Amperometric and coulometric methods

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK