PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody analýzy biomolekul - MC230P39
Anglický název: Methods of Biomolecular Analysis
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. Miloš Novotný
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (02.05.2012)
Přednáška podává ucelý přehled o metodách analýzy biomolekul.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (02.05.2012)

D. C. Lieber: Introduction to Proteomics. Humana Press 2002

The Protein Protocols Hanbook. 2nd Ed. J. M. Walker (Ed.). Humana Press 2002

R. J. Simpson: Proteins and Proteomics. A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (02.05.2012)

Rozsah zkoušky je dán rozsahem přednášky. Zkouška je ústní.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (02.05.2012)

1. Proteomics and the proteom

2. Tools of proteomics

3. Apllications of proteomics

4. Quantitation of proteins

5. Electrophoresis of proteins and peptides and detection in gels

6. Bloting and detection methods

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK