PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Organická analýza - MC230P06
Anglický název: Organic Analysis
Český název: Organická analýza
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (18.05.2011)
Základní metodami kvalitativní a kvantitativní analýzy organických sloučenin. Určování fyzikálních konstant organických látek. Separační metody v organické analýze. Organická elementární analýza. Klasifikační reakce organických látek. Identifikace organických látek. Spektrometrické metody v organické analýze. Stanovení organických látek na základě reakcí funkčních skupin.
Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (13.09.2014)

1. Stránský Z., Barek J., Berka A., Staňková O., Šingliar M., Zelinka J.: Analýza organických sloučenin. Ediční středisko Rektorátu University Palackého, Olomouc 1981;

2. Barek J., Zima J.: Návody ke cvičení z analýzy organických sloučenin. SPN, Praha 1990.

Elektronické podklady v powerpointu jsou ve volně přístupné složce na počítači Barek ve skupině Analytika na Intranetu UK PřF.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (05.12.2011)

Předmětem zkoušky je vše, co bylo odpřednášeno. Zkouška probíhá ústní formnou.

Sylabus -
Poslední úprava: OPEKAR (31.01.2003)

1. Úvod, charakterizace organické analýzy a její význam.

2. Určování fyzikálních konstant organických látek (teplota tání, teplota varu, index lomu, základní chromatografické konstanty, základní spektrometrické konstanty).

3. Separační metody v organické analýze . Klasifikace podle mechanismu dělení, charakteru stacionární a mobilní fáze praktického provedení. Tenkovrstvá chromatografie, papírová chromatografie, sloupcová chromatografie.

4. Organická elementární analýza. Kvalitativní elementární analýza (mineralizace na suché cestě, mokré cestě a spalování v atmosféře kyslíku, důkaz jednotlivých elementů.). Kvantitativní elementární analýza (stanovení C,H,N,S, halogenů,O,P).

5. Klasifikační reakce organických látek (skupiny rozpustnosti, důkaz jednotlivých typů funkčních skupin).

6. Identifikace organických látek.Přehled používaných metod a příprava nejvýznamnějších typů derivátů.

7. Spektrometrické metody v organické analýze (UV/VIS spektrometrie, IČ spektrometrie, NMR, hmotnostní spektrometrie).

8. Stanovení organických látek na základě reakcí funkčních skupin (vybrané typické příklady).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK