PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský projekt II - MC200BP2
Anglický název: Bachelor project
Český název: Bakalářský projekt II
Zajišťuje: Sekce chemie (31-201)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 12 [hodiny/týden]
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Zpracování bakalářské práce podle zadání školitele. Bakalářská práce má experimentální charakter, nicméně její zpracování je spojeno i s důslednou literární rešerší daného tématu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK