PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociogeografická exkurze - MBCPLUS024
Anglický název: Sociogeographic Excursion
Český název: Sociogeografická exkurze
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [TS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D. (03.01.2022)
Cílem předmětu je umožnit studentům hlubší vhled do vybraných geografických problémů, a to díky přímému setkání s problémy v praxi - v krajině, ve specifických objektech či v odborné instituci.

V průběhu semestru se student zúčastní 3 exkurzí z nabídky. Zapsaní studenti budou o konkrétních exkurzích (termíny, požadavky apod.) informováni s předstihem prostřednictvím emailu.

UPOZORNĚNÍ: v souvislosti s epidemickou situací a vývojem mimořádných opatření se mohou jednotlivé exkurze ještě měnit.
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (20.09.2021)

Volba literatury je závislá na výběru konkrétních exkurzí, přičemž seznam publikací obdrží studenti od organizátorů exkurzí, na které se přihlásí.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (20.09.2021)

Podmínky udělení zápočtu:

  • Účast na úvodní schůzce
  • Účast na 3 exkurzích z nabídky
  • Vedení exkurzního deníku (viz podklad) a jeho odevzdání garantovi předmětu do konce semstru 
  • Reflexe - hodnocení absolvovaných exkurzí (závěrečná strana exkurzního deníku)

 Studenti si volí z nabídky exkurzí. Na exkurze se přihlašují v dostatečném časovém předstihu. V případě nemožnosti účasti na exkurzi, studenti volí jinou z nabídky, aby dosáhli potřebného počtu.

Kromě účasti na exkurzích studenti vypracovávají exkurzní deník dle podkladu, který odevzdávají garantovi předmětu. Garant také jako jediný provádí kontrolu splněných povinností a zapisuje zápočty.

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (20.09.2021)

V rámci výuky je vypsána nabídka jednodenních exkurzí s odlišným tematickým zaměřením. Z nabídky si studenti volí 3 exkurze, kterých se zúčastní. Studenti si vedou exkurzní deník, přičemž na základě informací z každé exkurze zpracují jednostránkový elaborát.

Aktuální nabídka vypsaných exkurzí a přihlašovací tabulka bude zveřejněna počátkem LS.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK