PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2016/2017
  
Chemické úterky - MBCPLUS022
Anglický název: Chemical Tuesdays
Český název: Chemické úterky
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (29.06.2016)
V zimním semestru se otevírá kurs pravidelných úterních přednášek s názvem Chemické úterky.
Cílem jednotlivých vystoupení je popularizace témat na pomezí chemie, lékařství, farmakologie a
fyziky s ukázkami praktických experimentů. Přednášky jsou určeny pro studenty programu
Bakalář plus. Jednotlivá témata daných přednášek jsou koncipována v souladu
s nejmodernějšími přístupy vědeckého poznání. Přednášející jsou vybírání z různých fakult
Univerzity Karlovy, jiných univerzit, Akademie věd a praxe. Přednáškový cyklus je zakončen
písemným testem složeným z jednotlivých přednášených témat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK