PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Exkurze z geověd - MBCPLUS015
Anglický název: Geoscience field trip
Český název: Exkurze z geověd
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (27.10.2019)
Cílem exkurze i souvisejících součástí je prezentovat vynikající možnosti moderního poznávání konkrétních geologických problémů, problémů ovlivňujících životní prostředí ve Střední Evropě i obecné významné poznatky získáné v posledním desetiletí v tomto prostoru pracovníky fakulty. Cílem je prezentovat nové trendy a přístupy včetně několika směrů nejnovějšího analytického rozvoje v těchto disciplínách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (30.07.2012)

Cílem exkurze i souvisejících součástí je prezentovat vynikající možnosti moderního poznávání konkrétních geologických problémů, problémů ovlivňujících životní prostředí ve Střední Evropě i obecné významné poznatky získáné v posledním desetiletí v tomto prostoru pracovníky fakulty. Cílem je prezentovat nové trendy a přístupy včetně několika směrů nejnovějšího analytického rozvoje v těchto disciplínách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (28.10.2019)

Účast na exkurzi. Zápočet

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (30.07.2012)

Český masiv a jeho unikátní postavení při studiu geologických procesů extrémních podmínek. Lokality, které tuto oblast proslavily a kde jsou v současnosti realizovány projekty excelence pracovníků geologické sekce.

Postavení geovědních disciplín jako klíčových pro oblasti životního prostředí. Lokality demonstrující interakce na hranici geosféry, hydrosféry a biosféry, a kde jsou v současnosti realizovány projekty excelence pracovníků geologické sekce.

Revoluční trendy v analytice hornin a minerálů pro geovědní a planetární výzkum. Laboratorní a terénní příklady.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (30.07.2012)

Úspěšné splnění podmínek vstupního testu zaměřeného na aplikované geovědy. Test prověřuje také základní přehled a schopnosti vědecké práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK