PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Vývoj planety Země - MBCPLUS014
Anglický název: Evolution of the Earth
Český název: Vývoj planety Země
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: prof. David Dolejš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. David Dolejš, Ph.D. (18.07.2012)
Výběrový kurz pro talentované studenty bakalářského studia přírodních věd. Nosnou myšlenkou je prezentace nejrůznějších fyzikálních, chemických a biologických dějů, které vedou k různorodosti naší planety a vysokému stupni vývoje jejího života. Každá přednáška charakterizuje naší planetu z jiné prespektivy, ale kurz je propojen tak, aby student získal představu o vývoji a funkcích planety v geologické minutlosti i v současnosti. Působení člověka, které vede k přemíšťování hmoty a energie, jež svým množstvím jsou srovnatelné s přirozenými planetárními silami, uzavírá cyklus přednášek a interaktivních studentských prezentací a seminářů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. David Dolejš, Ph.D. (18.07.2012)

Kurz nabízí moderní, avšak netradičně pojatý pohled na vývoj a funkce naší planety. Prezentace se vyhýbají encyklopedickému a terminologickému pojetí výuky, ale zaměřují se přírodní pochody v globálním měřítku a jejich širší vztahy. Student získá pochopení geologických jevů v souvislostech, které jsou běžně probírány v samostatných kurzech.

Literatura
Poslední úprava: prof. David Dolejš, Ph.D. (18.07.2012)

Lunine J. I., Lunine C. J., 1999. Earth: Evolution of a Habitable Planet. - Cambridge University Press, 348 pgs.

Skinner B. J., Murck B., 2011. The Blue Planet. An Introduction to Earth System Science (3rd edition). - Wiley, 656 pgs.

Hazen R. M., 2012. The Story of the Earth: The First 4.5 Billion Years, from Stardust to Living Planet. - Viking, 320 pgs.

Sylabus
Poslední úprava: prof. David Dolejš, Ph.D. (18.07.2012)

1. Astronomická planeta - časová a prostorová měřítka, vznik prvků a izotopové chronometry, planetární akrece

2. Černošedá planeta - vznik oceánské kůry a kontinentů

3. Modrá planeta - vznik hydrosféry, vývoj oceánů

4. Bílá planeta - "snowball earth" a desková tektonika

5. Studentská prezentace a interaktivní seminář

6. Červená planeta - fotosyntéza a globální oxidace, vývoj atmosféry, obyvatelnost Země

7. Zelená planeta - vznik a vývoj života, příčiny vymírání a evoluce

8. Studentská prezentace a interaktivní seminář

9. Nebezpečná planeta - přírodní katastrofy a rizika

10. Lidská planeta - rostoucí lidská populace, současné a alternativní zdroje energie a surovin

11. Budoucí planeta - vývoj klimatu během cyklu superkontinentů, glaciální výkyvy a globální oteplování

12. Studentská prezentace a závěrečný seminář

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. David Dolejš, Ph.D. (18.07.2012)

Písemný test, který ověřuje (1) přehledné znalosti z přírodních věd, (2) základní faktické znalosti o geologických pochodech, a (3) zpracování krátkého odborného textu do strukturované eseje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK