PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Programování pro přírodovědce - MBCPLUS009
Anglický název: Software development for scientists
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovenština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout KPNGame.java kamen papier noznice v01 RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Kpn00.java kamen papier noznice v02 RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Matice.java matice - vypocet determinantu RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Programovani pro prirodovedce - oop.pdf Objektovo orientovane programovanie - uvod RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Programovani pro prirodovedce - Podprogramy.pdf Podprogramy RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Programovani pro prirodovedce 2012-10-15.pdf 2. lekcia RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Programovani pro prirodovedce 2012-10-07.pdf 1. lekcia RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Programovani pro prirodovedce 2012-10-22.pdf 3. lekcia RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
stáhnout Programovani_pro_prirodovedce_-_dedenie_a_polymorfizmus.pdf OOP - dedenie a polymorfizmus RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.
Anotace - slovenština
Poslední úprava: RNDr. Juraj Jašík, Ph.D. (31.07.2012)
Kurz je zameraný na výuku programovania v jazyku Java s dôrazom na osvojenie si konceptu objektovo orientovaného programovania, ktoré je moderným trendom pri vývoji softvéru. Výstupom kurzu by mal byť projekt podľa vlastného návrhu študenta, v ktorom pomocou jednoduchej Java aplikácie rieši určitý problém týkajúci sa študentovho zamerania (spracovanie dát, vizualizácia dát, výpočty, atď.).

Cíl předmětu - slovenština
Poslední úprava: RNDr. Juraj Jašík, Ph.D. (31.07.2012)

Cieľom predmetu je naučiť študentov využívať platformu Java na vývoj vlastných aplikácií s použitím objektovo orientovaného programovania.

Sylabus - slovenština
Poslední úprava: RNDr. Juraj Jašík, Ph.D. (31.07.2012)

1. Koncept objektovo orientovaného programovania (OOP)

 • objekty a triedy, stav a správanie objektu, typ objektu, agregácia, zapuzdrenie, dedenie, polymorfizmus

2. Základy jazyku Java

 • premenné, operátory, výrazy, príkazy

3. Triedy a objekty

 • deklarácia tried, atribúty, metódy, konštruktory, vytváranie a používanie objektov, statické triedy, prístupové práva

4. Interface

 • definícia, implementápcia a používanie interface

5. Dedenie

 • prekonávanie metód, riadenie prístupu v dedení, inicializácia pri dedení, dedenie a typy

6. Polymorfizmus

 • polymorfizmus a prekonávanie, abstraktné triedy a metódy, rozhrania

7. Mechanizmy OOP

 • abstrakcia, zapuzdrenie, modulárnosť, hierarchia, typovosť a polymorfizmus

8. Výnimky

 • výnimky v Jave, kontrola výnimiek, vlastné výnimky

9. Práca s textom a súbormi

 • reťazce, formátovaný vstup a výstup, čítanie a zapisovanie do súborov, serializácia a deserializácia, XML, regulárne výrazy

10. Grafické uživateľské rozhranie v Jave

 • Swing, tvorba okien, komponenty v JFrame, spracovanie udalostí v Swingu

11. Návrhové vzory

 • vzory "Gang of Four", Singleton, Visitor, Model-View-Controller

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK