PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II) - MBCPLUS008
Anglický název: Quo Vadis Shemie seminar series
Český název: Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (30.07.2012)

Představit trendy v chemii na zahraničních a tuzemských pracovištích.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (15.09.2014)

Každá přednáška či obsah semináře je jiný a proto speciální elektronické materiály nejsou k dispozici.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (30.07.2012)

Sylabus bude upřesněn vždy podle zvaných řečníků.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (02.08.2012)

Znalosti chemie na úrovni ukončeného bakalářské studia a úspěšné zdolání vstupního testu (minimálně na 75% správných odpovědí).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (02.08.2012)

Prace na projektu (bakalářský nebo magisterský) na pracovištích PřF UK. Projekt musí být zapsaný v SISu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK