PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář vědecké fotografie - MBCPLUS004
Anglický název: Photography for Science
Český název: Seminář vědecké fotografie
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (30.07.2012)
Seminář vědecké fotografie je nadstavbou nově založeného Přírodovědného fotoklubu na katedře ekologie. Prvotním cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s některými možnostmi současné vědecké mikro- a makrofotografie, zejména se zaměřením na biologický materiál a živé organismy. Studenti, kteří si tento předmět zapíší v rámci programu Bakalář plus, si v první řadě prakticky vyzkouší různé metody přípravy (nejen) biologických preparátů (preparace, barvení, vysušování, pokovování a pod.) pro světelnou i elektronovou mikroskopii. Naučí se oba tyto typy mikroskopů správně používat s cílem získat co nejlepší obrazovou kvalitu výsledných mikrofotografií. Pořízené snímky se pak naučí efektivně a kvalitně zpracovat pomocí počítače (skládání různých obrazových rovin, selektivní dobarvení elektronových snímků, redukce optických vad mikroskopu, slučování různě exponovaných snímků atd.).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (30.07.2012)

není a priori nutná, spíše doporučujeme

Roman Pihan, Mistrovství práce s DSLR (nyní 5. vydání, ISBN: 978-80-87155-02-8.

K dispozici účastníkům budou i výukové materiálů lektorů.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (30.07.2012)

Seminář má dvě základní linie. První je účast na seminářích a workshopech (v rámci činnosti Přírodovědného fotoklubu, MB 162S09) vedených zvanými českými odborníky v oboru vědecké fotografie, jejichž program bude sestaven se zahájením akademického roku.

Druhou hlavní linií je aktivní a systematická týmová i individuální práce v rámci krátkodobých přírodovědných fotografických projektů s vizuálně zajímavými výstupy. Tyto projekty se budou zabývat moderními foto- a vizualizačními technikami, mezi které patří

1. Rastrovací a transmisní elektronová mikroskopie

2. Makrofotografie suchozemských organismů v terénu

3. Focení vodních organismů

4. Fotografické techniky při světelné mikroskopii

5. Rentgenová radiografie, počítačová tomografie (CT)

6. Techniky časosběru

7. Fotografování zvířat v zajetí

Všechny výše uvedené techniky vyžadují následné zpracování zaznamenaného obrazu (postproces); pokročilé pp techniky (např. zpracování dat ze synchrotronové nanoholotomografie, skládání EDF, HDR apod.) budou samozřejmou součástí projektů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (30.07.2012)

Seminář je výběrový: se zájemci o kurs bude uspořádán krátký vstupní motivační pohovor.

Předpokládá se vlastní fotografická technika* (nepočítáme s hromadným půjčováním fotoaparátů, objektivů) a vlastní notebook (počítač, ideálně s programy ke zpracovní fotografií (např. Zoner, Aperture, Lightroom, Photoshop, Capture NC, DPP, Dx apod.). K dispozici bude minimálně jeden PC s programovým vybavení Adobe (Lightroom 4, Photoshop CS 5.5).

Motivace a zájem o věc jsou důležitější než fotografické zkušenosti !!

ne nutně profi, DSLR jsou sice s výhodou, ale fotit se dnes dá i mobilem.
Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (30.07.2012)

zápis předmětu MB162S09 Přírodovědný fotoklub

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK