PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Landmarks/Milestones of Cell Biology - MBCPLUS002
Anglický název: Landmarks/Milestones of Cell Biology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Tento předmět je určen pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus. Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.Please, enroll to the Moodle course = Elearning course and vote for topic.
Další informace: http://www.bakalarplus.cz/predmety/landmarksmilestones-of-cell-biology/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (01.10.2016)
Výuka probíhá v B234 každé úterý v čase 13:00-14:50.

Předmět je tematizován buněčnou biologií, jeho cílem je představit přesně to, co se na přednáškách nestíhá/špatně přednáší a zkouší - tedy konkrétní lidi, kteří stojí za přelomovými objevy, popř. historické pozadí, etické aspekty, moderní přístupy posledního roku/dvou let - a to tutoriální formou s maximalní interaktivností. Kdo si předmět zapíše, musí počítat s občasnou domácí přípravou, s různými formáty (Nobelovské přednášky, četba a diskuse klíčových publikací), zvanými hosty a samozřejmě i s jazykem vědecké komunikace - angličtinou.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (26.09.2015)

Aktivní účast, vytvoření/update Wiki hesla na téma, které bude předmětem tohoto ročníku - možnost práce ve skupinách.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (26.09.2015)

Nadšení, chuť a schopnost komunikovat anglicky.

V případě většího zájmu než 25 studentů budeme před vstupem do předmětu vyžadovat motivační dopis v anglickém jazyce na jednu stranu A4, kde bude uvedeno, proč chcete předmět studovat, co vás vedlo ke studiu na PřF UK, co vás přivedlo k přírodním vědám. Na základě motivačního dopisu/eseje bude vybráno 25 studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK