PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny - MBCPLUS001
Anglický název: Human physiology from the perspective of science and medicine
Český název: Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Hock, Ph.D. (30.07.2012)
Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny patří mezi předměty programu Bakalář PLUS. Cílem tohoto předmětu je poskytnout pohled na fyziologii člověka z jiného úhlu a interaktivnější formou než jakou umožňuje klasická přednáška. Tento kurz nezahrnuje celou fyziologii člověka, ale představuje vybraná témata ve světle současných vědeckých poznatků a v kontextu zdraví a nemoci. Úroveň přednášek předpokládá znalosti základů fyziologie člověka a tedy předcházející absolvování některého z bakalářských předmětů zaměřených na fyziologii živočichů a člověka.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Hock, Ph.D. (30.07.2012)

Studijní materiály k jednotlivým tématům budou upřesněny přednášejícími na konci každé přednášky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je účast na přednáškách, povoleny jsou dvě neomluvené absence během semestru.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Hock, Ph.D. (30.07.2012)

V případě, že zájem studentů převýší kapacitu kurzu, bude vypsán vstupní test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK